• karusell sikkerhet 3
  • karusell sikkerhet 2
  • karusell sikkerhet 1

Spesialist på sikkerhetsanalyser

Norsk Energi tilbyr et vidt spekter av tjenester innen området sikkerhet/HMS, fra detaljerte tekniske studier til overordnet ledelses- og systemrådgivning. Vi kjenner lovverket og hvilke krav det stiller til sikkerhetsarbeidet.

Vi utfører slike oppdrag for en rekke forskjellige bransjer og fagområder i offentlig og privat sektor. Tjenestene gjennomføres av eksperter med spesialistutdannelse og omfattende erfaring fra fagområdet sikkerhet. Korrekt dokumentasjon er en integrert del av hvert enkelt oppdrag.

Våre hovedtjenester er:

  • Risikoanalyser i alle faser av et prosjekt (planlegging, bygging, drift), inkludert HAZOP, og ROS-analyser (Risiko og sårbarhetsanalyser)
  • Sikker Jobb Analyse
  • Eksplosjonsvurderinger, områdeklassifisering, utarbeidelse av eksplosjonsverndokument
  • Spredningsberegninger for akuttutslipp til luft
  • Beredskap (analyser, planer og øvelser)
  • HMS-styringssystemer/internkontroll/kvalitetssikring
  • Pålitelighets- og tilgjengelighetsvurderinger
  • Systemrevisjoner (HMS)
SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.