På dette introduksjonskuret i energiledelse vil deltagerne få en innføring i de prinsipper, begreper og krav som ligger i den nye reviderte internasjonale standarden (NS-EN ISO 50001:2018) for energiledelse. (Standarden fås kjøpt hos Norsk Standard.)

Målgruppe
Kurset passer for bedrifter som planlegger å innføre energiledelse helt eller delvis i samsvar med NS-EN ISO 50001, samt rådgivere og andre som ønsker kunnskap om den nye europeiske standard for energiledelse.

Kurset vil vektlegge:

  • hva et ledelsessystem for energi innebærer
  • viktige prinsipper for energiledelse
  • hvordan systematikk og bevissthet rundt energibruk kan gi forbedringer
  • hvordan kartlegge energibruk og identifisere de aktiviteter i bedriften som har størst påvirkning i arbeidet med energieffektivisering
  • bli kjent med og forstå kravene i standarden
  • hvordan energiledelse kan integreres i allerede eksisterende ledelsessystemer (eks. 9001, 14001)

Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning, diskusjon og med bruk av eksempler.

Program finnes via lenkene på høyre side.

Påmelding, tid og sted:
Oversikt over tid og sted for begge kursene samt påmeldingsmulighet finnes nederst på siden med oversikt over alle kursene i Energiledelse.  
Klikk på aktuelt kurs for å komme inn i påmeldingsskjemaet.

Praktisk informasjon inkl. pris, kontaktpersoner etc finnes via lenkene på høyre side.

Gå tilbake til hovedside og påmelding

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.