Innkjøp og prosjektledelse

Å ta fatt på store bygge- og rehabiliteringsprosjekter kan for byggeiere og styrer i borettslag framstå som en overveldende oppgave.

Norsk Energi bistår regelmessig byggeiere som skal gjennomføre enøktiltak eller oppgradere varmeanlegget. I tillegg til faglig kompetanse har våre prosjektledere lang erfaring med prosjektgjennomføring, og koordinering av alle involverte parter. Vår kompetanse omfatter alle faser i prosjekter, fra mulighetsstudie, prosjektering, innkjøp, byggefase, til igangsettelse og oppfølging. Vi kan ta hånd om alle søknader og rapportering til det offentlige.

Vi kan stå for prosjekt- og/eller byggeledelsen, eller bistå byggeiere som selv ønsker å ha prosjektlederansvar. Der det er aktuelt, sørger vi for sluttrapportering til Oslo Kommune eller Enova, som er en forutsetning for å få utbetalt innvilgede støttemidler.                                                                                  

Typiske prosjekter vi har erfaring med:

  • Ombygging fra temperaturregulering til mengderegulering
  • Bytte av varmekilde
  • Tilknytning til fjernvarme
  • Utskifting av eldre varme- og kjølerør
  • Oppgradering av fyrrom
  • Utskifting av varmevekslere
SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.