Energiledelse bør være fundamentet i alle virksomheter for å sikre gode prosesser for identifisering, prioritering, gjennomføring og dokumentasjon av energitiltak. Energiledelse bidrar til redusert energibehov, reduserte kostnader, reduserte klimagassutslipp og styrket konkurranseevne. En nyttig referanse å strekke seg etter, uavhengig om sertifisering er et mål er den norske og internasjonale standarden for energiledelse NS-EN ISO 50001. Denne er også referanse for bedrifter med krav om energiledelse fra Miljødirektoratet eller Fylkesmannen i tillatelse etter Forurensingsloven.  

Norsk Energi har solid erfaring med energiledelse fra utvikling, opplæring og rådgivning innenfor de fleste bransjer. Norsk Energi er en uavhengig rådgiver uten bindinger til produkter eller andre leverandører.

Utvikling
Norsk Energi har gjennom mange år hatt en sentral rolle i utvikling av norsk standard for energiledelse (NS-EN ISO 50001) og tilhørende tjenester og verktøy. Vi har blant annet rollen som komitéleder for dette arbeidet i regi av Standard Norge. NS-EN ISO 50001 i norsk oversettelse kan kjøpes her.

Opplæring
Norsk Energi har god erfaring med å gjennomføre åpne og bedriftstilpassede kurs innenfor energiledelse. Vi tilbyr introduksjonskurs og påbygningskurs i samarbeid med DNV GL. Mer informasjon om våre kurs.  

Rådgivning
Norsk Energi har solid erfaring fra de fleste bransjer med innføring av energiledelse helt eller delvis i samsvar med standard, samt med oppfølging og gjennomføring aktuelle energisparetiltak. Norsk Energi hjelper bedrifter med å innføre eller videreutvikle et energiledelsessystem tilpasset bedriftens størrelse og ambisjonsnivå. Norsk Energi har praktisk erfaring fra alle faser i forbindelse med etablering og vedlikehold av et energiledelsessystem (energiplanlegging, energikartlegging, identifisering av tiltak, etablering av basislinje, energiytelsesindikatorer, mål og handlingsplaner, kompetanse, opplæring, energioppfølging, intern revisjon etc). Norsk Energi hjelper deg med å ta grep om energien!

Les gjerne mer i vårt pdf faktaak om energiledelse .


Energilederforum

Energilederforum logo 250x57 med ramme copyNorsk Energi er organisert som en medlemsforening, og bedrifter kan gjennom betalt medlemskap få tilgang til flere medlemsfordeler som f.eks. årlig medlemsbesøk, abonnement på fagtidsskriftet "Norsk Energi og rabatter på Norsk Energis kurs og seminarer.

Energilederforum ble etablert som et åpnet gratis tilbud i forbindelse med Norsk Energi sitt årsmøte den 13. juni 2019. Energilederforum er et fagforum for virksomheter med krav eller ønske om energiledelse, samt andre som ønsker en møteplass for faglig oppdatering, inspirasjon og erfaringsutveksling. Vi tilbyr kurs, seminarer etc. i regi av Norsk Energi eller i samarbeid med andre. 
Tilbudet vil utvikles over tid avhengig av interesse.

Nyhetsbrev
Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev for å bli holdt informert om blant annet aktuelle saker fra Energilederforum.

Kontakt: Hans Even Helgerud

 
Relaterte saker:   
Østmøllene med lønnsomt energiledelsesprosjekt (26.03.2020)
Vellykket energilederseminar i Trondheim (26.02.2020)
Energiledelse og FNs bærekraftsmål (24.10.2019)
Yara varmer opp stadig flere bygg i Herøya Industripark og i Porsgrunn kommune (20.08.2019)
Energiledelse gir innovasjon og millionbesparelser (26.06.2019)
Først med sertifisering etter ny energiledelsesstarndard (25.06.2019)
God oppslutning om Energilederforum (18.06.2019)
Ny møteplass for energiledelse (31.05.2019)  
Enova-pris til Hans Even Helgrud (30.01.2019)
Enovas støtteprogram for energiledelse avvikles (17.10.2018)
Standard for energiledelse i ny versjon (27.08.2018)
Energiledelse ny forutsetning for støtte fra Enova (03.05.2017)  
Energiledelse ga ny gnist hos Glencore Nikkelverk   
Nytt tilbud om påbygningskurs i energiledelse
- Svært tilfreds med effekten av energiledelse   
Hunton Fiber AS er sertifisert innen energiledelse
Allnex Norway KS har bestått eksamen i energiledelse
Elkem Carbon skal redusere energibruk med 35 prosent.   

energiledelse

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.