God oppslutning om Energilederforum

tirsdag, 18 juni 2019.

Energilederforum logo 450x

Med 50 deltagere ble Energilederforum lansert i forbindelse med Norsk Energi sitt årsmøte den 13. juni. Energilederforum er et fagforum for virksomheter med krav eller ønske om energiledelse.

Miljødirektoratet informerte om hvordan kravet til energiledelse i samsvar med standard (ISO 50001) følges opp i forbindelse med tilsyn. Hos 35 % av bedriftene med tilsynsbesøk i 2018 ble det avdekket brudd på kravet. Miljødirektoratet sine erfaringer er at bedrifter med gode energiledelsessystemer kan vise til betydelige energibesparelser.

Undervisningsbygg Oslo KF, Tafjord kraftvarme og Yara Porsgrunn kunne gjennom sine innlegg bekrefte at energiledelse gir store og lønnsomme besparelser. Undervisningsbygg sparte 2,1 millioner kWh eller ca. 2,5 millioner kroner ved å skru av/regulere ned ventilasjon, varme og annet utstyr til skolebyggene i vinterferieuka.

Målrettet og systematisk arbeid med energiledelse gjennom mange år ved Yara Porsgrunn har gitt en reduksjon i spesifikk energiforbruk for gjødselområdet på 30 % i forhold til referanseåret 2006.

Energy Hunter Anders Holst (Yara Porsgrunn) og energikoordinator Rita N. Barkholm (Undervisnigsbygg Oslo KF) mottok rosett av Hans Even Helgerud for sin inspirerende rolle som energijeger. Foto: Morten Valestrand.    Energy Hunter Anders Holst (Yara Porsgrunn) og energikoordinator Rita N. Barkholm (Undervisnigsbygg Oslo KF) mottok rosett av Hans Even Helgerud for sin inspirerende rolle som energijeger. Foto: Morten Valestrand.  

Presentasjonene fra Energilederforum 13. juni

Meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev for å bli holdt informert om aktuelle saker fra Energilederforum.

Kontakt: Hans Even Helgerud

Mer informasjon om energiledelse.

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.