Elvekryssing i Mo i Rana

torsdag, 23 mai 2019.

Mo fjernvarme utvider fjernvarmenettet og skal fra høsten levere miljøvennlig fjernvarme basert på spillvarme fra industrien i Mo til bygg på Gruben. I april ble Tverråga krysset med fjernvarmerør, se hvordan det gikk for seg i denne videoen.

Fjernvarmeutbyggingen omfatter etablering av over 2 km fjernvarmetrase for å levere varme til bl.a. ny flerbrukshall, ny barneskole og næringsbygg på Gruben. Det er også tilrettelagt tilknytning av flere bygg ved fremtidig utvikling i området. Arbeidene med trasèen startet i april, og hovedtrasèen skal etter planen være ferdigstilt i oktober.

Norsk Energi har deltatt i prosjektet fra startfasen med forprosjekt, modellering og simulering av nettet. Videre er NE ansvarlig for prosjektering og innkjøp, samt prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt: Marit Vadseth 

Mo fjernvarme film 230519

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.