Elkem med karbonfangst-studier

mandag, 15 mars 2021.

Elkem har besluttet å undersøke mulighetene for karbonfangst ved 5 av sine anlegg i Norge; Bjølvefossen, Bremanger, Rana, Salten og Thamshavn. Norsk Energi er med.

I første omgang gjennomfører Elkem et konseptstudie hvor de vurderer to ulike tilbydere av teknologi til karbonfangst; Saipem og Aker Carbon Capture. Begge karbonfangstteknologiene stiller forskjellige krav til oppvarming og bruker forskjellig konsepter. Aker Carbon Capture bruker en aminosyre som suger til seg CO2 i røykgass til en aminosyre-CO2 miks, denne miksen må regneres (skille aminosyre og CO2) og det krever varme. Saipem bruker en enzymeteknologi med en bio-katalysator.

Norsk Energi har blitt koblet inn for å se på anlegget til Elkem på Rana for å gjennomføre en energi- og massebalanse som redegjør mulighetene for energigjenvinning til karbonfangst, fjernvarme og strømgenerering. Elkem Rana har en karbonintensiv røykgass fra silisiumovner som gir karbonfangstanlegg høyere potensiale. Norsk Energi har etter hvert opparbeidet seg utdypende erfaring innen energigjenvinning av røykgass, og også energigjenvinning til drift av karbonfangstanlegg (ved Norcem Brevik). Tor Olav Eikrem og Magnus Hofstad fra Norsk Energi drar med seg sine erfaringer fra energigjenvinningsanlegget på Elkem Salten og energigjenvinning til karbonfangst ved Norcem Brevik og gjennomfører dette studiet med støtte av Ronny Valjord. Studiet vil brukes som beslutningsgrunnlag hos Elkem før de går videre til en eventuell neste fase.

Kontakt: Ronny Valjord eller Magnus Hofstad

Mer informasjon: https://www.elkem.com/media/news/article/?itemid=16888EE6FEC0B610 

Elkem karbonfangststudie 86033c5e5168ee83 450xElkem med karbonfangststudie. Foto: Elkem

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.