Demonstrasjonsprosjekt for CO2-fangst ved Norcem Brevik

mandag, 29 oktober 2018.

Norsk Energi er godt i gang med forprosjektering av varmegjenvinning fra røykrørkjeler i CO2-fangstprosjekt hos Norcem Brevik.

I 2017 gjennomførte Norcem Brevik på oppdrag fra norske myndigheter en konseptstudie på fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst. Vurderinger av teknisk konseptvalg med tilhørende kostnadsestimat ble behandlet i Stortinget våren 2018, og prosjektet ble bevilget midler til å gå videre med neste prosjektfase (forprosjekt) som del av revidert nasjonalbudsjett.

Forprosjektet, som hadde oppstart i september i år, har som mål å kvalitetssikre kostnadsestimatet fra konseptstudien. Kostnadsestimatet skal behandles i Stortinget i forbindelse med endelig investeringsbeslutning for realisering.  

Arbeid med teknologikvalifisering av nye teknologielementer i konseptet vil være et sentralt punkt i forprosjektet.

Norsk Energis rolle i prosjektet - varmegjenvinning og dampproduksjon med røykrørkjeler
For å drive denne CO2-fangstprosessen kreves det blant annet damp. Spillvarme fra Norcems sementprosess vil bli brukt til å produsere damp i røykrørkjeler og dampen brukes deretter i fangstanlegget.

Norsk Energi har ansvar for design, dimensjonering og kostnadsestimering av alt utstyr for produksjon og håndtering av damp- og kondensat. Dette omfatter integrasjon av røykrørkjeler i sementprosessen for varmegjenvinning, utstyr for dampkomprimering, damp- og kondensatrør, elektrodekjel, vannbehandlingsanlegg og annet nødvendig hjelpeutstyr. 

Norsk Energi har også ansvar for gjennomføring av et teknologikvalifiseringsprogram for anvendelse av røykrørkjeler på sementavgass.

Du kan lese mer om prosjektet i bladet Norsk Energi nr 4/2018.

Kontakt: Paul M. Ystad

Relaterte saker:       
Bladet Norsk Energi med temanummer om CO2-fangst
Travle og spennende tider for CO2-fangstkandidater
Pilotanlegg for røykrørkjel i sementindustrien  

Norsk Energis prosjektgruppe (fra venstre): Christoffer Meek (prosess), Paul Andreas M. Ystad (Prosjektleder/prosess), Kristin Løbach Jordhøy (ass. prosjektleder/prosess), Kjell Olav Nerland, (teknologikvalifisering, HMS/kvalitet), Carl Skaar (BIM, konstruksjon og layout), Ronny Valjord (prosjektansvarlig/prosess), Tor Olav Eikrem (prosessansvarlig). Følgende var ikke tilstede da bildet ble tatt: Erik Bostad (elektro og automasjon), Bjørn Kroken (mekaniske beregninger av rør og utstyr), Marthe Hove Bjørnæs og Torvald Stemsrud (begge teknisk sikkerhet). Norsk Energis prosjektgruppe (fra venstre): Christoffer Meek (prosess), Paul Andreas M. Ystad (Prosjektleder/prosess), Kristin Løbach Jordhøy (ass. prosjektleder/ prosess), Kjell Olav Nerland, (teknologikvalifisering, HMS/kvalitet), Carl Skaar (BIM, konstruksjon og layout), Ronny Valjord (prosjektansvarlig/prosess), Tor Olav Eikrem (prosessansvarlig).
Følgende var ikke tilstede da bildet ble tatt: Erik Bostad (elektro og automasjon), Bjørn Kroken (mekaniske beregninger av rør og utstyr), Marthe Hove Bjørnæs og Torvald Stemsrud (begge teknisk sikkerhet).

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.