Årets første utgave av bladet Norsk Energi

mandag, 08 mars 2021.

I bladet som nå er på vei ut til abonnentene kan du lese om atomkraft, CO2-fangsprosjekt og CO2-fri hydrogenproduksjon samt energikartlegging i store foretak.

I Bladet NoNorsk Energi 1 2021 150xHer kan du lese bladet. rsk Energi skriver vi ofte om energieffektivisering og fornybar energi, og svært sjelden om atomkraft. Denne gangen gjør vi imidlertid et unntak. Det viser seg nemlig at nyere forskning på små, modulære saltsmeltereaktorer er meget lovende, og gjør mange tradisjonelle argumenter mot atomkraft irrelevante.

«Langskip», Norges store CCS-prosjekt har kastet loss. Norsk Energi er med som teknologipartner for Aker Clean Carbon i Norges første CO2-fangstprosjekt på Norcem Brevik. Prosjektet ventes ferdig i 2024, og da skal også CO2-deponeringsprosjektet på «Northern Light» Kollsnes stå klart.

ZEG Power oppgraderer nå sitt testanlegg på Lillestrøm for CO2-fri hydrogenproduksjon. Senere vil ZEG bygge et større anlegg på Kollsnes, knyttet til «Northern Light». Hva er egentlig ZEG-teknologien? Vi går gjennom de grunnleggende prinsippene.

Hydrogen er også tema for en fagartikkel av Torvald Stemsrud, der han gjennomgår ulike aspekter ved hydrogen: egenskaper, produksjonsmetoder, anvendelsesområder, lagring og sikkerhetsforhold.

En del av EUs Energieffektiviseringsdirektiv er krav om energikartlegging i store foretak. I en artikkel går vi inn på ulike aspekter ved å innføre dette kravet i Norge, blant annet ved å se på svenske erfaringer. Vi bringer også et intervju med Kai Johansen i Glencore, der han hevder at langsiktig teknologiutvikling er viktig, men ikke nok. Vi må for all del ikke glemme å prioritere dagsaktuelle prosjekter med kjent teknologi. Her har støtteapparatet en utfordring, hevner Kai Johansen.

Kontakt: Hans Borchsenius

Mer informasjon om bladet og tidligere utgaver.

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.