Arbaflame bygger første kommersielle pelletsfabrikk

tirsdag, 14 april 2020.

Norsk Energi bistår i utvidelsen fra et demonstrasjonsanlegg til en fullskala fabrikk for produksjon av Arbaflame sin patenterte pellets. Fabrikken er lokalisert på Grasmo utenfor Oslo og skal stå ferdig sommeren 2020.

Anlegget vil ha en årlig kapasitet på 70 000 tonn pellets, som skal leveres til det franske selskapet Engie sitt kullkraftverk i Rotterdam. Dette vil redusere CO2-utslippene ved kullkraftverket med omtrent 140 000 tonn i året, ifølge Arbaflame. Teknologien for pelletsproduksjonen inkluderer en dampeksplosjonsprosess som bryter ned trefibrene, og lager pellets med høyt energiinnhold som er motstandsdyktig mot fukt. Dette gjør at pelletsen kan håndteres på samme måte som kull, og det kreves kun mindre modifikasjoner for å kunne benytte den i eksisterende kullkraftverk.

I forbindelse med utvidelsen av kjelanlegget til den nye fabrikken bistår Norsk Energi med kompetanse innen flere fagområder, blant annet automasjon, prosess, konstruksjon, miljø og sikkerhet. Arbeidet omfatter blant annet prosjektering av damp- og kondensatsystemet, risikoanalyser, forespørsel og kontrahering, samt prosjektledelse, oppfølging av bygging og igangsetting av kjelanlegget. I tillegg bistår Norsk Energi med dimensjonering av en dampakkumulator som installeres for å håndtere store svingninger i dampbehovet, og sørge for en jevn belastning på dampkjelen.

Norsk Energi er glade for å kunne benytte sin spisskompetanse innen dampsystemer, biofyrte energisentraler, sikkerhet og miljø til å bistå innovative selskaper med utviklingen av ny teknologi, og vi ser fram til oppstarten av anlegget til høsten.

Kontakt: Cecilie Rindahl

Arbaflame 1 450xBildet viser Arbaflames anlegg på Grasmo i drift før ombygging.

Arbaflame 2Arbaflames anlegg på Grasmo under ombygging.

Arbaflame Grasmo 3 450x3D-modell av Arbaflames anlegg.

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.