Sven Danielsen ny leder for Fjernvarmeavdelingen

tirsdag, 13 februar 2018.

Etter å ha jobbet med fjernvarme i Norsk Energi siden 2009 har Sven nå overtatt som leder for fjernvarmeavdelingen.

- Fjernvarme- og fjernkjølesystemer er helt nødvendig for å kunne utnytte energiressurser som ellers ville gått tapt. Vi er stolte av å være ett av Norges fremste fagmiljøer på dette området, sier avdelingsleder for Fjernvarme, Sven Danielsen.- Fjernvarme- og fjernkjølesystemer er helt nødvendig for å kunne utnytte energiressurser som ellers ville gått tapt. Vi er stolte av å være ett av Norges fremste fagmiljøer på dette området, sier avdelingsleder for Fjernvarme, Sven Danielsen.Sven er sivilingeniør i Energi og Miljø fra NTNU, med spesialisering innenfor varme og energiprosesser. Gjennom de årene han har jobbet i Norsk Energi har han blant annet skaffet seg en solid erfaring innen energisentraler, utvendig nett og kundesentraler.

I 2017 tok han permisjon for å studere ledelse og administrasjon i Perth, Australia. Etter et år med sol og varme, er han nå glad for å være tilbake i Norsk Energi og er motivert for stillingen som avdelingsleder.

Sven sier følgende om fjernvarme og om avdelingens rolle i markedet:
- Å utnytte samfunnets ressurser på en optimal måte er viktig. Fjernvarme- og fjernkjølesystemer er helt nødvendig for å kunne utnytte energiressurser som ellers ville gått tapt. I det grønne skiftet er fjernvarme en viktig del av det totale energisystemet, spesielt med tanke på fleksibilitet og forsyningssikkerhet. Norsk Energi har vært en sentral aktør og rådgiver under utbyggingen av fjernvarme- og fjernkjølesystemer i Norge de siste 40-50 årene. Vi er stolte av å være et av Norges fremste fagmiljøer på området, og vi ønsker å stryke vår posisjon ytterligere. Vår avdeling kan levere tjenester innenfor prosessteknikk, automasjon, konstruksjon, miljø, sikkerhet og prosjektledelse. Fremover skal vi videreutvikle kompetanse, og hjelpe våre kunder med å implementere smarte løsninger for optimal produksjon, distribusjon, drift og økonomi i anleggene deres. Vi arbeider også kontinuerlig med å implementere hensiktsmessige interne systemer og oppdatere rutiner for å kunne levere tjenester av enda høyere kvalitet.

Energianleggene til sluttkunden blir stadig mer integrerte, og flere vurderer i dag lokale løsninger med fornybar energiproduksjon som varmepumpe, solceller og bioenergi. Vi ønsker å støtte fjernvarmeselskapene og være en bidragsyter i denne sammenheng, hvor vi blant annet drar nytte av vår lange erfaring med integrerte termiske energisystemer og høye kompetanse innen automasjon.

Tjenester innen sikkerhet og miljø har lenge vært en naturlig del av Norsk Energis prosjektleveranser. Tidligere var fagressursene utskilt i egen fagavdeling, men er nå integrert i avdelingen for Fjernvarme. Vår høye kompetanse og erfaring innenfor disse fagdisiplinene gir en trygghet ved gjennomføringen av prosjekter, og vi skal fortsette å levere denne typen tjenester. At lovverk og forskrifter stadig blir strammet inn relatert til sikkerhet og miljø, gjør det også mer aktuelt å integrere aktuelle fagressurser enda tettere inn i våre prosjekter fremover.

Kontakt: Sven Danielsen

Ansatte i avdelingen

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.