Avdeling Bergen

Avdeling Bergen arbeider innen alle tre hovedområdene i Norsk Energi: energi, miljø og sikkerhet, med særlig vekt på fjernvarme, damp- og kondensatsystemer og bygg VVS. Naturgass er et annet viktig arbeidsområde.

Avdelingen har i flere år vært sterkt involvert i fjernvarmeutbyggingen i Bergen, blant annet gjennom prosjektering og oppfølging av et stort antall kundesentraler.

Avdelingens medarbeidere dekker til sammen et bredt kompetansefelt innenfor termisk energi. Ved behov samarbeider den også nært med Norsk Energis øvrige avdelinger.

Her finner du Norsk Energi i Bergen:
Damsgårdsveien 131, 5160 Laksevåg +47 22 06 18 00.

Sigvartsen, Tove Sigvartsen, Tove

Avdelingsleder

Dåvøy, Odd Werner Dåvøy, Odd Werner

Spesialrådgiver

Rusten, Claire Rusten, Claire

Seniorrådgiver

Haugen, Jan-Ove Haugen, Jan-Ove

Spesialrådgiver, Nestleder

Eide, Anders H. Eide, Anders H.

Spesialrådgiver

Schei, Inge Schei, Inge

Seniorrådgiver

Aspelund, Geir Aspelund, Geir

Seniorrådgiver

Næss, Bjørn Christian Næss, Bjørn Christian

Seniorrådgiver