Operatør- og kjelpasserkursene (5 dager), starter mandag morgen kl 08:30 og undervisningen, mandag til torsdag, varer til ca kl 18:30 og innbefatter også gruppearbeid. Fredag formiddag er det skriftlig eksamen og kurset avsluttes til lunsj. Etter bestått eksamen sendes søknad om kjelpasser-/operatørsertifikat til Norsk Energi (eller annen akkreditert sertifiseringsorgan) som registrerer og utsteder sertifikat. Norsk Energi er akkreditert/godkjent av Norsk Akkreditering for utstedelse av sertifikat. 

Arrangør
Norsk Energi, p.b. 27 Skøyen, 0212 Oslo - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kursmateriell
Deles ut på kurset.

Kursavgift inkl. eksamensgebyr
For medlemmer:    kr 8 000,-
ikke-medlemmer:   kr 9 000,-

I kursavgiften inngår kursmateriell og eksamen, men ikke kost og losji!
Sertifikatgebyr kommer i tillegg - mer informasjon.

Påmelding
Gjøres ved å klikke på aktuelt kurs i oversikten over alle kursene.

Når du melder deg på får du en epost med informasjon om at påmeldingen er registrert, og ca 4 uker før kursstart vil du per epost få en endelig kursbekreftelse med mer detaljer om kurset. 

Påmeldingsfrist 
4 uker før kursstart

Sertifikater
Det søkes om sertifikat etter at man har bestått eksamen. Søknader om sertifikat og priser finner du her.  

Hotell
Hotellrom/helpensjon bestilles av Norsk Energi i henhold til påmelding. Pensjonspris, som varierer på de forskjellige kursstedene, blir oppgitt i kursbekreftelsen eller ved henvendelse til kurskoordinator.
Vær oppmerksom på at deltagere som ikke bor på kurshotellet må betale en «dagkonferansepris» til hotellet for opphold, lunsj og kaffe.
Hotellregningen gjøres opp av den enkelte, direkte til hotellet.

Personvern
Les våre retningslinjer for personvern.

Avbestilling
Ved avbestilling etter utsendt kursbekreftelse belastes et gebyr på kr. 1000,-, mens man ved avbestilling senere enn 14 dager før kursstart, eller ikke møter opp på kurset, belastes hele kursavgiften og for hele pensjonsprisen for hotellet dersom det er bestilt via Norsk Energi.
Norsk Energi tar forbehold om kansellering av kurs ved for få deltagere, og i dette tilfelle vil man få beskjed straks etter påmeldingsfristen. (4 uker før kursstart)

Gå til påmeldingssiden