• karusell sikkerhet 3
  • karusell sikkerhet 2
  • karusell sikkerhet 1

Spesialist på sikkerhetsanalyser

Norsk Energi tilbyr et vidt spekter av tjenester innen området sikkerhet/HMS, fra detaljerte tekniske studier til overordnet ledelses- og systemrådgivning. Vi kjenner lovverket og hvilke krav det stiller til sikkerhetsarbeidet.

Vi utfører slike oppdrag for en rekke forskjellige bransjer og fagområder i offentlig og privat sektor. Tjenestene gjennomføres av eksperter med spesialistutdannelse og omfattende erfaring fra fagområdet sikkerhet. Korrekt dokumentasjon er en integrert del av hvert enkelt oppdrag.

Våre hovedtjenester er:

  • Risikoanalyser i alle faser av et prosjekt (planlegging, bygging, drift), inkludert HAZOP, og ROS-analyser (Risiko og sårbarhetsanalyser)
  • Sikker Jobb Analyse
  • Eksplosjonsvurderinger, områdeklassifisering, utarbeidelse av eksplosjonsverndokument
  • Spredningsberegninger for akuttutslipp til luft
  • Beredskap (analyser, planer og øvelser)
  • HMS-styringssystemer/internkontroll/kvalitetssikring
  • Pålitelighets- og tilgjengelighetsvurderinger
  • Systemrevisjoner (HMS)