Miljøledelse sikrer kontinuitet i miljøarbeidet

Systemer for miljøledelse – som legger til rette for kontinuerlige energi- og miljøforbedringer – er et sentralt arbeidsområde i Norsk Energi.

Våre systemer for miljøledelse sikrer at utslipp til luft/vann/jord, energiforbruket og avfallsvolumet blir redusert på en skånsom, varig og, ikke minst, lønnsom måte. Samtidig vil dette gi god profileringseffekt og bedre bedriftens posisjon i markedet.

Med disse systemene bidrar vi til at miljøvurderinger alltid trekkes inn som en del av bedriftens øvrige beslutnings- og budsjettprosesser. Alt arbeid utføres i nært samarbeid med kunden, og vi legger vekt på å koordinere miljøledelsessystemet med bedriftens eksisterende systemer for kvalitetssikring og energistyring.

Vi legger for øvrig mye arbeid i å finne frem til klima- og miljøindikatorer som er enkle å følge opp, synliggjør forbedringer i miljøprestasjonene og egner seg for sammenligninger. Alt dette gjør Norsk Energi til et trygt valg som rådgiver for innføring eller oppdatering av systemer for miljøledelse.