Dekker alt innen termisk fornybar energi

Produksjon og distribusjon av fornybar energi utgjør et sentralt fagfelt i Norsk Energi.

Vår spesialkompetanse omfatter alle aktuelle energibærere:

fornybar_energiprod_artikel

  • Biobrensel og biogass
  • Avfall
  • Spillvarme
  • Varmepumper: kloakk, sjø, geovarme
  • Termisk solenergi
  • Pellets, pulverforbrenningsanlegg

Vi kan bistå i alle utbyggingsfaser, fra analyser, konseptstudier og teknologivurderinger til prosjektering, kontraktshåndtering, teknisk byggeoppfølging, igangkjøring og driftsopplæring. Vår rådgivning omfatter samtidig konsekvensutredninger, brenselsanalyser, konsesjonssøknader og annen oppfølging ovenfor myndighetene.

Med vår omfattende kompetanse og erfaring innen alle ledd av fjernvarmedistribusjon kan vi også ta på oss totalansvaret for bygging/oppgradering av komplette anlegg omfattende varmesentraler, distribusjonsnett, kundesentraler og intern varmedistribusjon i bygg og produksjonsanlegg. Vi har dessuten ekspertise i prosjektering av kraftvarmeverk, CHP-anlegg, med tilknyttede distribusjonsnett.

Viktig et det også at vi kan tilby ledende kompetanse i utforming av elektromekaniske styringssystemer, og i dynamisk simulering. Dette sikrer energieffektive og driftssikre anlegg fra starten av.

For mer informasjon, se faktaark om:
Bio- og avfallsenergi, fra idé til realisering av bærekraftige prosjekter  
Nye utslippskrav til energianlegg