Romania kan utnytte mer bioenergi

onsdag, 01 november 2017.

Norsk Energi har i det siste samarbeidet med Green Energy Innovative Biomass Cluster for å fremme økt bruk av bioenergi i Romania.

Romania er et land vi i Norge vet lite om, men ikke desto mindre et interessant land i et energi- og miljøperspektiv. Energiforbruket er i samme størrelsesorden som Norges og består hovedsakelig av kull, olje og gass (84 %).
Ikke-fossilt energiforbruk domineres av vannkraft og atomkraft, mens bioenergi utgjør under 2 %.

Mange mener at Romania har et potensiale for å utnytte mer bioenergi i fjernvarmesektoren, servicesektoren og i private husholdninger. Man kan øke bruken av treavfall fra industri, flis og pellets fra skog og halm fra landbruket. Geografisk finnes mye av potensialet i Transylvania, som er de fjell- og skogrike områdene i det sentrale Romania.

Det er i byen Gheorghe i Transylvania Green Energy Innovative Biomass Cluster holder til. Organisasjonen ble etablert i 2011 med det formål å øke bruken av bioenergi ved å fremme samarbeid mellom lokale myndigheter, universiteter, forskningsmiljøer og kommersielle aktører. Green Energy Innovative Biomass Cluster inviterte tidligere i år Norsk Energi til å delta i et erfaringsutvekslingsprosjekt finansiert av EEA Grants/Norway Grants. Hovedfokus var økt bruk av bioenergi i små avsidesliggende kommuner i Transylvania, og det ble i juni i år organisert møter med kommunale myndigheter i landsbyene Belin, Moieciu og Vama Buzaului.

En delegasjon fra Romania besøkte Norge i august. Delegasjonen diskuterte her fremtidig bioenergisamarbeid med Innovasjon Norge, Nobio, NVE og Norsk Energi, og besøkte bioenergianlegg på Kjelsås skole, Statkraft Varmes varmesentral på Ås og Oslofjord Varmes pelletkjel på Statens senter for epilepsi i Bærum.

Kontakt: Hans Borchsenius

Bioenergidelegasjon fra Romania på besøk hos Innovasjon Norge i august i år. Fra venstre: Direktør Lajos Vajda i Green Energy Innovative Biomass Cluster, avdelingsleder Stine Torstensen i Norsk Energi, Olav Bardalen som er Klyngerådgiver i Region Øst i Innovasjon Norge, entreprenør Sandor Bartha, programdirektør for EEA/Norway Grants i Innovasjon Norge Anne Lise Rognlidalen og internasjonal koordinator Boglarka Vajda i Green Energy Innovative Biomass Cluster. Bioenergidelegasjon fra Romania på besøk hos Innovasjon Norge i august i år. Fra venstre: Direktør Lajos Vajda i Green Energy Innovative Biomass Cluster, avdelingsleder Stine Torstensen i Norsk Energi, Olav Bardalen som er Klyngerådgiver i Region Øst i Innovasjon Norge, entreprenør Sandor Bartha, programdirektør for EEA/Norway Grants i Innovasjon Norge Anne Lise Rognlidalen og internasjonal koordinator Boglarka Vajda i Green Energy Innovative Biomass Cluster.

Entreprenør Sandor Bartha ( i midten) eier og driver flere containerbaserte bioenergianlegg i Transylvania. Her viser han stolt frem ett av disse anleggene til Hans Borchsenius (tv) og Sergei Faschevsky (th) i Norsk Energi. Entreprenør Sandor Bartha ( i midten) eier og driver flere containerbaserte bioenergianlegg i Transylvania. Her viser han stolt frem ett av disse anleggene til Hans Borchsenius (tv) og Sergei Faschevsky (th) i Norsk Energi.

Energiforbruket i Romania domineres av kull, olje, gass, vannkraft og atomkraft. Bioenergiandelen er under 2 %. Energiforbruket i Romania domineres av kull, olje, gass, vannkraft og atomkraft. Bioenergiandelen er under 2 %.