Norsk Energis fagavdelinger

 

 

 

 

Fjernvarme og fornybar energi
- er rådgiver innen alle ledd i fjernvarmeutbygging, varmesentraler, distribusjonsnett, kundesentraler og innen produksjon og distribusjon av fornybar termisk energi.

Industri
- er spesialister på bruk av termisk energi i industrien,  energigjenvinning og energieffektivisering.

Samfunn og miljø
- jobber med klima- og miljørådgiving, utredninger og opplæring for kunder både i Norge og internasjonalt.

Kurs
Vi er landets ledende arrangør av Operatør- og Kjelpasserkurs. Vi arrangerer også gasskurs; drift av anleggstype 2 og kurs i Energiledelse.

Vi har også avdelingskontorer i Bergen og på Gjøvik som begge arbeider innen alle tre fagområdene energi, miljø og sikkerhet.

 

Mer informasjon
En nærmere beskrivelse av avdelingenes kompetanseområder er gitt under hver enkelt avdeling. 


Norsk Energi Kontroll AS

Norsk Energis selskap for kontrolltjenester fra upartisk tredjepart.