• Energiledelse banner 500x200
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Kurs februar2013 500x200
 • energieffektivisering
 • raadgivning3
 • Klimastrategi og klimaregnskap
 • Energiledelse og enøktiltak
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Tid for faglig påfyll? Se våre kurstilbud.
 • Energieffektivisering og lavere CO2-utslipp
 • Rådgivning / prosjektering / teknologiutvikling
 • Klimastrategier og klimaregnskap

Aktuelt

Spesialist på termisk energi

Norsk Energi er et ledende konsulentselskap innen energi, miljø og sikkerhet, med spesialkompetanse på termiske energisystemer.

Vi er aktivt engasjert i en rekke større og mindre prosjekter med energiledelse, energieffektivisering, omlegging til fornybare energikilder og reduserte NOx- og CO2-utslipp – først og fremst gjennom rådgivning, prosjektering, teknologiutvikling og opplæring.

Årets Generalforsamling og Årsmøte finner sted den 14. juni. Hold av datoen! Mer informasjon kommer.
 

Aktuelt

Gratis seminar om energiledelse

tirsdag 15, May 2018.

Gratis seminar om energiledelse

Norsk Energi sitt årsmøte den 14. juni utvides i år med et gratis miniseminar. Du er velkommen til å delta på hele eller deler av programmet denne dagen.

Ledig stilling for ingeniør/sivilingeniør innen termisk energi, Oslo

tirsdag 15, May 2018.

Ledig stilling for ingeniør/sivilingeniør innen termisk energi, Oslo

Norsk Energi, avdeling Industri i Oslo søker ingeniør/sivilingeniør innen termisk energi.

Ledig stilling for erfaren konstruktør innen termisk energi

tirsdag 15, May 2018.

Ledig stilling for erfaren konstruktør innen termisk energi

Norsk Energi, avdeling "Industri" i Oslo, søker erfaren konstruktør innen termisk energi.

Norsk Energi bidrar til å rydde opp i miljø-Hot Spots i Barentsregionen

fredag 11, May 2018.

Norsk Energi bidrar til å rydde opp i miljø-Hot Spots i Barentsregionen

Barentslandene definerte i 2005 flere såkalte miljømessige Hot Spots i Russland. Nå er listen redusert. Bl.a. er treavfallet i Komirepublikken, der Norsk Energi har bidratt innen bioenergisatsingen, tatt ut av listen.

Norsk Energi fikk hederspris for enøkprosjekter i Bulgaria

mandag 07, May 2018.

Norsk Energi fikk hederspris for enøkprosjekter i Bulgaria

I 2015 fikk Norsk Energi sitt første oppdrag i Bulgaria. Det gjaldt enøktiltak i flere kommuner. Etter om lag to års prosjektgjennomføring er betydelige energibesparelser oppnådd.

[12 3 4 5  >>