• Norsk Energi nr 3 2017 2
 • Emil-prisen 2017
 • Energiledelse banner 500x200
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Kurs februar2013 500x200
 • energieffektivisering
 • raadgivning3
 • Klimastrategi og klimaregnskap
 • Energiledelse og enøktiltak
 • Fjernvarme og fjernkjøling
 • Tid for faglig påfyll? Se våre kurstilbud.
 • Energieffektivisering og lavere CO2-utslipp
 • Rådgivning / prosjektering / teknologiutvikling
 • Klimastrategier og klimaregnskap

Aktuelt

Spesialist på termisk energi

Norsk Energi er et ledende konsulentselskap innen energi, miljø og sikkerhet, med spesialkompetanse på termiske energisystemer.

Vi er aktivt engasjert i en rekke større og mindre prosjekter med energiledelse, energieffektivisering, omlegging til fornybare energikilder og reduserte NOx- og CO2-utslipp – først og fremst gjennom rådgivning, prosjektering, teknologiutvikling og opplæring.
 

Aktuelt

Ledig stilling for ingeniør/sivilingeniør

mandag 25, September 2017.

 Ledig stilling for ingeniør/sivilingeniør

Norsk Energi, Oslo, søker ingeniør/sivilingeniør innen internasjonale energi- og miljøprosjekter

Elkem Salten satser på energigjenvinning

tirsdag 12, September 2017.

Elkem Salten satser på energigjenvinning

Elkem AS Salten Verk starter nå hovedstudie på energi-gjenvinning fra smelteovnene på verket, og Norsk Energi er med.

Norsk Energi med temanummer om CO2-fangst

tirsdag 12, September 2017.

Norsk Energi med temanummer om CO2-fangst

Bladet Norsk Energi nr 3, som er på vei til abonnentene i disse dager, er et temanummer om CO2-fangst.

Husk at kjelsertifikater må fornyes

onsdag 30, August 2017.

Husk at kjelsertifikater må fornyes

Norsk Energi minner om at operatør- og kjelpassersertifikater skal fornyes/resertifiseres hvert 5. år.

Travle og spennende tider for CO2-fangstkandidater

torsdag 17, August 2017.

Foto: Klemetsrudanlegget/Flickr-© Morten Brakestad/lysbordet.no 2010

På årsmøteseminaret til Norsk Energi i juni fikk de drøyt 80 deltakerne høre status og fremdriftsplaner fra de tre kandidatene som konkurrerer om å få bygge CO2-fangstanlegg.

[12 3 4 5  >>