Vellykket fjernvarmekurs

torsdag, 08 november 2018.

Det ble nylig gjennomført et to-dagers fjernvarmekurs for ansatte i Fortum Oslo Varme. Mer enn 10 forelesere fra Fortum Oslo Varme og Norsk Energi hadde leksjoner om en rekke fjernvarmerelaterte tema.

Et liknende kurs ble arrangert for tre år siden for ansatte i Hafslund Varme (nå Fortum Oslo Varme). Siden den gang er imidlertid fjernvarmesystemet i Oslo og avfallsenergianlegget på Klemetsrud slått sammen under felles ledelse av Fortum Oslo Varme. Noe av hensikten med kurset som ble arrangert nå er å øke  den felles forståelsen og skape en felles kunnskapsbase for bedre systemforståelse.

Hovedfokuset for kurset var prosessforståelse, driftsoptimalisering og sikkerhet.

Deltagerne fikk innledningsvis en kort status omkring fjernvarme i Norge generelt og i Oslo spesielt, barrierer og muligheter for fjernvarme, rammebetingelser. (konsesjon, energimerke, breeam, teknisk forskrift mm), og om konkurransesituasjonen for fjernvarme.

Deretter fulgte leksjoner av mer teknisk art, blant annet om effekt og energi, kjøling, vannets egenskaper som energibærer, volumendring i forhold til temperatur, ekspansjonshastigheter, metningstrykk, kokefare, vannslag og dampslag og termiske spenninger i rørsystem. Det ble videre gått gjennomgått årsaksforhold, hendelses-forløp og konsekvenser ved større lekkasjer, turbintripp, brann, m.m.

Generell prosessforståelse ble gjennomgått. Dette omfatter automatisering og generelle reguleringsprinsipper, kritiske hendelser i fjernvarmenett, pumper, trykkholding, vannbehandling og energikilder.

Deretter gikk kurset spesifikt inn på de ulike produksjonsenhetene i Oslo (Klemetsrud, Haraldrud, Vika, Skøyen, Hoff, Ullevål, Rodeløkka og Bjørvika).

Det samme kurset vil bli avholdt for en ny gjeng fra Fortum Oslo Varme til uka.

Kontakt: Jon Tveiten

Fortum Kursdeltakere og jon 2018 webFortum Oslo Varmes medarbeidere deltok i et todagers intensivt kurs for å høyne sitt kunnskapsnivå i prosessforståelse, driftsoptimalisering og sikkerhet. Nede til høyre ses Jon Tveiten i Norsk Energi.

Fortum bilde av Anja og Jon 2018 webNå er fjernvarmesystemet i Oslo og avfallsenergianlegget på Klemetsrud slått sammen under felles ledelse av Fortum Oslo Varme. Det er viktig at alle ansatte får en felles kunnskapsbase og bedre forståelse av hele systemet. Derfor gjennomfører vi i samarbeid med Norsk Energi dette kurset, sier Anja Stub i Fortum Oslo Varme (tv), som her står sammen med Jon Tveiten, adm.dir. i Norsk Energi. 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.