Vellykket energilederseminar i Trondheim

onsdag, 26 februar 2020.

Energilederforum logo 450x

Norsk Energi sitt Energilederforum gjennomførte i samarbeid med Standard Norge et miniseminar i Trondheim mandag 27. januar. 40 deltagere fikk en faglig oppdatering, inspirasjon og erfaringsutveksling innenfor energiledelse.

Jens Gran fra Standard Norge sin komite for energiledelse og tilhørende tjenester (SN/K 295) ønsket velkommen, og informerte kort programmet og om endringene i ny revidert standard ISO 50001:2018.    

Hans Even Helgerud fra Norsk Energi holdt en presentasjon om hvordan energiledelse konkret bygger opp under 9 av FNs 17 bærekraftsmål. Mange norske bedrifter og kommuner har allerede eller er i ferd med å integrere bærekraftsmålene i sine forretningsstrategier fordi de ser nye muligheter og at samfunnsansvar lønner seg. Energi er en sentral og viktig faktor i flere av bærekraftsmålene frem mot 2030.

Thomas Haug fra DNV GL presenterte resultater fra rapporten; «Energy Transition Outlook 2019», som er DNVs modellering av verdens energiframtid frem til 2050. Ifølge modellens framskrivninger vil verdens energietterspørsel nå toppen i 2033. Energieffektivisering er en forutsetning for å begrense veksten i etterspørsel av energi og tilhørende konsekvenser for klima- og miljø. Energi- og klimateknologier blir stadig billigere, men er kostnadsreduksjonen nok til å ta oss til lavutslippssamfunnet?

Tove Krogstad Johnsen fra Enova informerte om planene med å lansere en ny kunnskapsportal som skal motivere bedrifter til å innføre energiledelse og gjennomføre energieffektiviseringstiltak. Målgruppen er primært bedriftsledere i små- og mellomstore bedrifter innenfor transport, bygg og industrisektor. Kunnskapsportalen skal samspille med det etablerte tilbudet i markedet. Det vil bli en stegvis lansering av funksjonalitet, og planen er å ha en minimumsløsning klar i løpet av Q2-2020.   

Tre ulike virksomheter delte gjennom innlegg sine erfaringer og resultater fra arbeidet med energiledelse.

Repsol
Ola Bakkevold i Repsol. Repsol v/ Ole Bakkevold (bildet) representerer olje- og gassektoren. Repsol er ett av verdens ledende integrerte olje- og gasselskap og organisasjonen har drevet virksomhet i Norge siden 2003. Repsol har i likhet med Equinor forpliktet seg til å redusere sine klimagassutslipp fra produksjonen på norsk kontinentalsokkel med 40 % i 2030, sammenlignet med 2005, og videre til nær null i 2050. Systematisk energiledelse i samsvar med ISO 50001 er en viktig suksessfaktor, og Repsol kan vise til gode resultater i form av reduserte klimagassutslipp fra produksjonsanleggene Varg og Gyda.  

Tine Meieriet Verdal
Energiledelse seminar januar 2020 Tine Frøseth 225xVedlikeholdssjef Rune Frøseth (bildet) presenterte resultater og erfaringer med energiledelse fra TINE Meierier Verdal. TINE Verdal produserer ost, smør og proteinpulver. Nylig er det startet opp en ny produksjonslinje for Cheddar. TINE-gruppen har satt ambisiøse klimamål om meieriproduksjon og transport 100 % basert på fornybar energi og drivstoff innen 2025. TINE Verdal bruker årlig ca. 58 GWh energi, hvorav ca. 70 % er termisk energi i form av fjernvarme, kjelkraft og gass. Mange gode tiltak (konvertering fra damp til hettvann, akkumulatortanker etc.) har bidratt til å redusere forbruket av gass, og for å bli 100 % CO2-nøytral vurderes nå konvertering til biogass. Enova har bidratt med støtte til innføring av energiledelse, og det er i perioden 2009-2017 gjennomført tiltak som gir en energibesparelse på 10 GWh/år. Rune Frøseth påpekte noen ærlige utfordringer med å opprettholde fokus på energiledelse i en travel hverdag.

Bærum kommune
Lars Dalen, Bærum kommuneBærum kommune har vedtatt en klimastrategi om 40 % reduksjon av klimautslippene i 2030. Et av tiltakene er at Eiendomsavdelingen skal bli sertifisert i samsvar med standard for energiledelse (ISO 50001) og miljøledelse (ISO 14001). Avdelingsleder energiteam Lars Dalen (bildet) har her en sentral rolle, og han informerte om eiendomsporteføljen og status for prosessen. Bærum kommune eiendom forvalter 800.000 m2 bygningsmasse i form av skoler, omsorgsbygg, idrettsbygg mm. Samtidig pågår det kontinuerlig prosjekter med rehabilitering og nybygging med bla. ambisjoner om at Fornebu skal være etablert som et nullutslippssamfunn i 2027. Norsk Energi har bistått i prosessen med gjennomføring av en GAP-analyse og lukking av avvik. Målet er at Bærum kommune Eiendom skal bli sertifisert i henhold til ISO 50001 og ISO 14001 i løpet av mars 2020.

Kontakt: Hans Even Helgerud

Presentasjonene fra seminaret finner du her.

Mer informasjon om Energiledelse.

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.