Norsk Energi tilbyr termisk responstesting av energibrønner

fredag, 28 august 2020.

Norsk Energi og Båsum Boring AS har inngått en samarbeidsavtale om gjennomføring av termiske reponstester ifm. etablering av energibrønner. Samarbeidsavtalen muliggjør raskt og pålitelig vurdering av lokale forhold og riktig dimensjonering av brønnparker.

Båsum Boring gjennomfører selve responstesten og boring av testbrønn ved behov. Testriggen til Båsum er bygget med nok effekt til å teste brønner på inntil 300 meters dybde. Prinsippet bak testen er at en kjent og konstant belastning påføres brønnen over en lengre periode, og temperaturutviklingen i sirkulasjonsvæsken måles over tid. Den termiske responsen som følge av den påførte belastningen vil være avhengig av de termiske egenskapene i fjellet og kollektoren i brønnen. I bergarter med høy varmeledningsevne vil temperaturen endres saktere enn i bergarter med lav varmeledningsevne.

Når testen er fullført analyseres resultatene og det utarbeides en rapport. Om ønskelig kan Norsk Energi dimensjonere og optimalisere brønnparken basert på resultatet av analysen. Norsk Energi benytter simuleringsverktøyet Earth Energy Designer (EED) for å dimensjonere brønnparker. Kombinert med en responstest som designgrunnlag gir dette en riktigere dimensjonering enn bruk av nøkkeltall.

I videre prosjektfaser kan Norsk Energi påta seg prosjekteringsansvar for brønnparken og teknisk løsning for anlegget over bakken. En slik tilnærming vil gi en robust systemløsning som er skreddersydd for den aktuelle brønnparken og varme- og kjølebehovet i anlegget. Risikoen for feildimensjonering av brønner og teknisk utstyr reduseres betraktelig.

Hvorfor gjennomføre en termisk reponstest i tidligfase av et brønnprosjekt?
Fordelen med å gjennomføre en termisk responstest i en tidlig fase er at riktig prosjekteringsunderlag blir gjort tilgjengelig under planlegging av prosjektet.

Konsekvensen av en underdimensjonert brønnpark vil være at man ikke kunne hente ut ønsket energimengde over tid, og i tillegg til en nedkjølt brønnpark vil man få dårlig utnyttelse av investeringene i utstyr på overflaten. På den andre siden vil en overdimensjonert brønnpark medføre unødvendig investeringskostnader. En ekstra brønn koster mer enn en responstest, og det anbefales å gjennomføre en test for større brønnparker (>2000 brønnmeter).

En responstest vil også gi svar på om et område er egnet for energilagring dersom man har både et varme- og kjølebehov, og gir mulighet for optimalisering av utformingen av brønnparken. Samtidig vil risiko og usikkerhet i prosjektet reduseres.

Ta gjerne kontakt med Cecilie Rindahl for nærmere informasjon.

 Foto: Båsum BoringFoto: Båsum Boring

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.