- Svært tilfreds med effekten av energiledelse

tirsdag, 14 april 2015.

Dette sier driftsansvarlig Odd-Eskil Andersen (bildet) ved Lofoten Sentralvaskeri, en avdeling innenfor Lofoten Industri A/S. Norsk Energi har bistått bedriften med innføringen av energiledelse.

- På et kjelepasserkurs i Trondheim sommeren 2014 diskuterte jeg vårt høye energiforbruk med Knut Sandvold, sjefskonsulent og kursleder hos Norsk Energi, over middagen og ønsket et opplegg for å kunne kartlegge og påvirke vårt energiforbruk, sier Andersen. 
 
Sentralvaskeriet som også er sertifisert som Miljøfyrtårn, jobber med kontinuerlig forbedring av sine miljøprestasjoner. Et av kravene for slik sertifisering er at man har et system for energioppfølging, og selv om dette ble overvåket, savnet Andersen en systematisk tilnærming. Sandvold anbefalte innføring av forenklet energiledelse etter ISO 50001.

- Administrerende direktør Odd Magne Steffensen hadde over lang tid uttrykt ønske om at vi skulle vurdere ulike Enøk-tiltak, og ta en gjennomgang av hele driften med henblikk på å redusere driftsutgiftene. Så både han og styret var utelukkende positive til å engasjere Norsk Energi til å bistå oss i denne prosessen, sier Andersen.

Tydeligere krav fra det offentlige
- Det offentlige vekter tilbydere både på miljø og energiprestasjoner, så dette arbeidet er viktig for å bli vurdert i som tilbyder.

I samarbeid med Knut Sandvold og Oddbjørn Ulland (begge fra Norsk Energi) ble det søkt Enova om midler til innføring av forenklet energiledelse, samt tilskudd til tiltak. Begge ble innvilget, og utløste investeringer og oppstart av energiledelsesprosjektet. Etter 1.kvartal 2014 ble det klart at en av de store utgiftspostene på energisiden var en av vaskeriets tørketromler.

- Jeg fikk tidlig i prosessen i oppgave av Sandvold å lage et komplett flytskjema, og kartlegge forbruket på hver enkelt av maskinene. Det ble da ganske enkelt for meg å lage et regnestykke på hvor mye hver av maskinene kostet oss i bruk per kilo tøy. Det ble klart at den ene tørketrommelen var svært ulønnsom i drift, og påførte oss store kostnader.

Støtte fra Enova
Det ble søkt om støtte til tiltak ved vaskeriet, hvor investering i ny energieffektiv trommel var et av tiltakene. Enova gikk inn med støtte til dette, og investeringen ble realisert. Andersen registrerer ukentlig energiforbruket, fordelt på ukedagene. Dette settes opp mot produksjonsmengden for å beregne utnyttelsen av energien. Et nokså overraskende utfall kom også fort ut av dette.

- I vår produksjon varierer produksjonsmengden i takt med tilstrømmingen av turister til Lofoten. Mai-September er svært hektisk, mens resten av året er det en mer stabil periode. Etter at vi fikk kartlagt forbruket kom det frem at torsdagene var svært kostbare dager å produsere på. Og vi valgte å legge om produksjonen slik at vi flyttet denne produksjonen til onsdag og fredag, og brukte torsdagene til vedlikehold, renhold og annet forefallende oppgaver, forklarer Andersen.

Det ble kjørt forsøk med å flytte arbeidsmengden til andre virkedager, og man unngikk oppstart av kjelen og øvrig maskinpark disse dagene. Man utsatte også oppstart enkelte ukedager, og stengte ned kjelen tidligere de dagene dette var mulig. Senere har vaskeriet økt kundegrunnlaget slik at man produserer alle virkedagene, men man har holdt fokuset på energiforbruket og fyllingsgrad av maskinene hele veien. Etter sluttrapportering av energiledelsen og det første investeringsprosjektet, tok Andersen på nytt kontakt med Norsk Energi om videre planer for energieffektivisering.

Jakt på tyver
- Når man først setter fokus på energiforbruket, begynner man å lete etter «energi-tyver». Vi økte vår produksjon av arbeidstøy til helseinstitusjoner, og ønsket å se på muligheter for en mer energigjerrig og kvalitetsmessig bedre metode for å gjøre jobben. Steffensen var positiv til ideen, men det var ønskelig å undersøke muligheten for støtte fra Enova da man ikke anså investeringen tilstrekkelig lønnsom.

Det ble søkt om støtte til innkjøp av en tunnel-finsisher som et alternativ til konvensjonell tørking og etterbehandling av tøyet, da maskinen både tørket og slettet tøyet i en operasjon. Også denne søknaden var Enova positive til, og maskinen ble satt i bestilling.

Hårete mål
Vaskeriet hadde satt seg som mål å redusere forbrukt energi per kilo vasket tøy med 33 % basert på 2011 tall. Dette var tilsynelatende en stor utfordring, som forutsatte en bevisst styring av energiforbruket.

- Energiforbruk har ikke vært fokusert så mye på tidligere, vi har registrert hva kostnadene var men ikke reflektert så mye rundt hva som kostet og hvordan vi kunne påvirke dette. Innføringen av energiledelsen har åpnet øynene på oss, og synliggjort mulighetene for å redusere driftskostnadene. Vi satte oss et mål som virket utfordrende å nå, men vi er allerede på god vei dit. 1.kvartal 2015 viste en nedgang 12 % sammenlignet med samme periode i fjor. Produksjonen har økt, og energiforbruket har gått ned. Dette har godt over all forventning. Det eneste jeg ergrer meg over, er at vi ikke startet med dette tidligere, sier Andersen.


Flere avgjørende faktorer
Grunnen til at Lofoten Sentralvaskeri har lykkes med dette arbeidet skyldes flere forhold i følge Andersen:

- Administrerende direktør har sett nytten i dette arbeidet hele veien, og vært en pådriver for å få dette til. Det har tatt litt tid å innføre dette, men fortjenesten har oversteget innsatsen flere ganger. Videre har Knut og Oddbjørns kunnskap, både på energisiden og i forhold til søknadsprosessen i Enova vært avgjørende. Og Rune Nilsen ved Roderik Jako har hele vegen bidratt med mye opplysninger i forhold til de forskjellige maskiners energieffektivitet. Jeg vil anbefale andre bedrifter med stort forbruk av energi til å innføre energiledelse, og anbefaler Norsk Energi som konsulenter og takker avslutningsvis Enova for støtten vi har mottatt.

Kontakt: Knut Sandvold eller Oddbjørn Ulland 

Mer informasjon om energiledelse

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.