Pilotanlegg for røykrørkjel i sementindustrien

tirsdag, 09 mai 2017.

Norcem Brevik en av tre bedrifter som får støtte fra Gassnova til gjennomføring av konseptstudie for CO2-fangst, og Norsk Energi er med på laget.

Norcem Brevik har siden 90-tallet vært en ledende bedrift for utprøving av nye teknologier og brensler for å redusere energibruk og utslipp av klimafarlige gasser. På sementfabrikken i Brevik har det vært utprøvd en del teknologier for CO2-fangst gjennom de siste årene. De har nå valgt teknologi og ønsker å satse videre på Aker Solutions’ aminteknologi. I forbindelse med CO2-fangstanlegget er det behov for damp for regenerering av aminer i prosessen. Norsk Energi har gjort mulighetsstudier for energigjenvinning og dampproduksjon fra avgassen på sementanlegget. Både vannrørkjeler og røykrørkjeler ble vurdert, der vannrørkjeler er den teknologien som er kjent i sementindustrien. Vannrørkjeler er tyngre og dyrere enn røykrørkjeler, og røykrørkjeler ser derfor ut som et billigere og enklere konsept. Norsk Energis positive erfaring med røykrørkjeler i andre industrier, spesielt innen ferrosilisiumindustrien, har gjort at Norcem har villet prøve denne teknologien i sementanlegget på Brevik.

Ronny Valjord i Norsk Energi under inspeksjon og rengjøring av testanlegg i forbindelse med driftsstans. Ronny Valjord i Norsk Energi under inspeksjon og rengjøring av testanlegg i forbindelse med driftsstans. Røykrørkjeler er en varmeveksler hvor avgassen går gjennom rør og avgir varme til vann på skallsiden. Vannet når kokepunktet og det produseres damp. Avgassen fra sementanlegget inneholder mye støv, noe som kan legge seg på flatene og gjøre at varmeovergangen blir vesentlig lavere enn ved ren avgass. Siden dette er en ukjent teknologi i sementindustrien har Norcem fått støtte fra Gassnova til å montere et pilotanlegg. I prosjektet som er delvis finansiert av Gassnova ligger det også støtte til CO2-kompressor som skal benyttes i fangstanlegget. Norcem, Aker Solutions og Norsk Energi har også bidratt økonomisk i prosjektet.

I 2016 gjorde Norsk Energi forprosjektering av røykrørkjeler. Et av resultatene var at det er behov for mange røykrørkjeler for å kunne ta ut ønsket effekt. Høsten 2016 ble prosjektet med pilotprosjektet startet opp og 1. februar 2017 var kjelen klar for drift. Formålet med pilotanlegget er å finne ut hva støvbelastningen gjør med varmeovergangen i kjelen og hvor høye hastigheter det er behov for, for å oppnå god varmeovergang og unngå støvoppbygning.

Oppstartsfasen ble benyttet til å gjøre optimaliseringer og korrigeringer for å få høye hastigheter gjennom kjelen. Fra 1. mars 2017 har pilotanlegget vært i drift og det vil pågå utover 2017. Per dags dato er det for tidlig å konkludere. Foreløpige resultater fra testkjøringen viser positive resultater for varmeovergang og nødvendig heteflater.Under videre testkjøring er målet å verifisere varmeovergangstall ved ulike gasshastigheter, produksjonstyper og temperatur på avgassen.

Kontakt: Kristin Løbach Jordhøy

Bli medNorsk Energi sitt Årsmøte den 9. juni der CO2-fangst er hovedtema, og hør Per Brevik - direktør for alternativ brensel og bærekraft ved Heidelberg Cement Norcem, fortelle om prosjektet.

Les gjerne mer om prosjektet i saken "Går i bresjen for å produsere betong uten karbonavtrykk" på side 30 i bladet Norsk Energi nr 4/2016.

Norcem Brevik vi kunne fange 400.000 tonn CO2 pr år, som tilsvarer noe over 50 prosent av utslippene, dersom et fullskala CO2-fangstanlegg bygges. Norcem Brevik vi kunne fange 400.000 tonn CO2 pr år, som tilsvarer noe over 50 prosent av utslippene, dersom et fullskala CO2-fangstanlegg bygges.  

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.