Overgang fra fyringsolje til biofyringsolje

mandag, 22 oktober 2018.

Norsk Energi bidrar til at Fortum Oslo Varme når målet om å levere 100 prosent fornybar energi til sine kunder ved at oljekjeler konverteres til å brenne lett biofyringsolje.

Biooljesak 135xFortum Oslo Varme (FOV) har som mål om å levere 100 % fornybar energi til sine kunder. For å nå dette målet skal alle oljekjeler enten tas ut av drift eller konverteres til å brenne lett biofyringsolje.Norsk Energi har vært engasjert til å bistå med prosjektering av tank- og kjelanlegg for bioolje en rekke ganger de siste 15 årene, og vi var derfor et naturlig valg da FOV trengte bistand med omleggingen på tre av FOV sine varmesentraler: Haraldrud, Vika og Ullevål.

Biodrivstoff fremstilles av biologisk materiale, som gjør at utslipp av CO2 inngår i naturens kortsiktige karbonkretsløp. Et vesentlig kriterium er at vekstarealene som benyttes til råstoff for bioolje blir bærekraftig forvaltet, slik at CO2 som slippes ut kan tas opp i nye planter og trær, samt at områdene heller ikke fortrenger produksjon av mat. Bioolje basert på raps, soya eller palmeolje er den mest brukte i Norge og Europa i dag. Denne typen bioolje blir betegnet FAME, fettsyre-metyl-ester. Den europeiske standardiseringskomiteen (CEN) har publisert standarden, EN 14214, som beskriver krav og testmetoder for FAME. Fortum Oslo Varme har imidlertid et mål om ikke å bruke bioolje som stammer fra produksjon av palmeolje i sin portefølje.

Leverandører tilbyr bioolje med ulik kvalitet iht. EN 14214. Det er derfor viktig å utarbeide gode brenselsspesifikasjoner tilpasset de respektive oljesystemene. Parametere som må vurderes er blant annet kuldeegenskaper, viskositet, bundet nitrogen, syreinnhold og restaske. For eksempel har brennertyper ulike krav til viskositet. Trykkforstøvningsbrenner må ha en lav viskositet, mens rotasjonskopper fungerer med relativt høy viskositet. Ønsket brenselskvalitet setter føringer for hvilke oppgraderinger som kreves på de eksisterende oljesystemene. I tillegg er det slik at bioolje har generelt lavere lagringsstabilitet enn fossil fyringsolje, dette på grunn av lavere hydrofobiske egenskaper, høyere oksidasjonsevne og større fare for mikrobiell vekst - sammenlignet med mineralsk olje.

På varmesentralene til FOV er det nå gjennomført en rekke tiltak for å kunne benytte seg av lettere biofyringsoljer. De viktigste er:

  • Varmholding og forvarming ble etablert for at oljene skal kunne lagres med temperaturer over vokspunkt (eller Cold-Filter-Plug-Point CFPP), samtidig som at brennerne får olje med riktig viskositet.
  • Eksisterende og nye filter har fått montert differansetrykkmålere for å varsle før filtrene går tett.
  • For å sikre at alle tetninger tålte bioolje, ble alle pakninger byttet til stål flenspakninger og gjengede forbindelser med teflon.
  • Materialer som messing, kobber, sink, bly og tinn kan oksidere i kontakt med bioolje, og rør og utstyr med slike materialer ble erstattet med stål eller rustfrie materialer.
  • I noen tilfeller måtte eksisterende pumper erstattes med nye. Bioolje er mindre smørende enn mineralsk olje, og fortrengerpumper kan være mindre egnet. Flere av de eksisterende pumpene kunne imidlertid beholdes etter en service, der man kun byttet ut uegnede pakningsmaterialer.
  • Oljebrennerne ble regulert inn med nye forbrenningskurver for bioolje. Bioolje har litt lavere brennverdi enn mineralsk olje, og har en litt annen forbrenningskarakteristikk. Dette gjør at man vanligvis vil trenge et større brennkammer for å få ut samme effekten med bioolje som med mineralsk olje. Maksimal effekt på kjelene ble derfor vurdert i forhold til utslippstillatelsen, og en sikret at ny maksimal effekt ble satt slik at man ikke overskrider myndighetskrav for CO og NOx.

Vi i Norsk Energi har opparbeidet oss mye kompetanse om biofyringsolje de siste årene, og vi deler gledelig våre erfaringer om du vurdere å etablere fyringsanlegg for bioolje! Kontakt: Lise Rikstad

Oljerørledninger, Haraldrud (Foto: Lise Rikstad, Norsk Energi)Oljerørledninger, Haraldrud (Foto: Lise Rikstad, Norsk Energi)

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.