Nytt tilbud om påbygningskurs i energiledelse

fredag, 12 februar 2016.

Det nye tilbudet om påbygningskurs i energiledelse som for første gang ble gjennomført onsdag 10. februar, fikk god oppslutning og gode tilbakemeldinger.

Norsk Energi og DNV GL har gjennom flere år samarbeidet om å tilby introduksjonskurs i energiledelse. Nå som mange bedrifter etter hvert helt eller delvis har innført energiledelse i samsvar med standard for energiledelse (NS-EN ISO 50001) ønsket vi å kunne tilby et påbygningskurs. Arbeidet med energiledelse er en kontinuerlig prosess, og mange kan ha behov for ny inspirasjon og praktiske tips til hvordan man opprettholder fokus i en travel hverdag. Kurset gir en fin mulighet til å styrke kompetansen og utveksle erfaringer med andre bedrifter.

Muligheten for å kunne utveksle erfaringer, og lære av andre bedrifter var en sentral del av kurset. Deltagerne fikk høre et inspirerende innlegg av Kai Johansen som har hatt hovedansvaret for innføring av energiledelse ved Glencore Nikkelverk i Kristiansand, og som etter sitt innlegg fikk overrakt et ryende ferskt ISO 50001 sertifikatet av DNV GL sertifisering v/Thomas Haug.

Lantmännen Cerealia AS v/Kjetil Szwarc delte også sine erfaringer om hvordan energibruken ved anleggene i Oslo og Moss overvåkes og kontrolleres opp mot fastsatte grenseverdier. Systemet gir mulighet til tidlig å rette opp feil som over tid kan bli en stor kostnad, og dette har gitt resultater i form av økt energiytelse.

Enova SF v/Marit Sandbakk informerte om resultater og erfaringer fra sitt programtilbud om støtte til energiledelse. Støtteordningen er populær og Enova vil nå gjennomføre en evaluering med utgangspunkt i porteføljen på nærmere 300 prosjekter.        

Neste påbygningskurs gjennomføres torsdag 13. oktober hos DNV GL på Høvik. Dagen før avholdes det populære introduksjonskurset. Nærmere informasjon og påmelding her.

Kontakt: Hans Even Helgerud

Mer informasjon om energiledelse.

Relaterte saker:
Energiledelse ga ny gnist hos Glencore Nikkelverk.

Deltagere og innledere under påbygningskurset 10. februar.Deltagere og innledere under påbygningskurset 10. februar.

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.