Nytt styre i Norsk Energi

torsdag, 11 juni 2020.

På Generalforsamlingen i Norsk Energi den 11. juni ble fire styremedlemmer, et varamedlem og tre valgkomitémedlemmer gjenvalgt. De ansatte hadde gjenvalgt Kristin L. Jordhøy som styrerepresentant.

For første gang i Norsk Energis mer enn 100-åriges historie (etablert i 1916) ble Generalforsamlingen gjennomført digitalt (via Teams).
Agendaen for årets Generalforsamling inneholdt de vanlige punktene med Styrets årsberetning, årsregnskap med revisjonsberetning, revisors honorar og valg. Alle sakene ble godkjent iht. forslagene.
Både styret og medlemmer i Norsk Energi har anledning til å fremme saker til behandling på Generalforsamlingen, men det er kun medlemmer som har stemmerett. Les gjerne vedtektene.

Valg:
Styret i Norsk Energi består av seks representanter valgt av Generalforsamlingen og to representanter valgt av de ansatte, alle valgt for to år.
I tillegg velges ordinært to vararepresentanter for medlemsrepresentantene for ett år, men i år var det kun en som ble valgt. De ansattes representanter har personlige vararepresentanter, valgt for samme periode som representantene. 

I år skulle det velges fire styremedlemmer og et varamedlemmer til styret i tillegg til tre medlemmer til valgkomitéen.
Fire av styremedlemmene stilte til gjenvalg og ble gitt tillit for to nye år. Se navneliste nedenfor.
I tillegg ble ett varamedlem gjenvalgt for 1 år.
Til valgkomitéen ble alle tre medlemmer fra foregående periode gjenvalgt for 1 år.

Styret for Norsk Energi fom 11. juni 2020:
På et kort styremøte rett i etterkant av Generalforsamlingen konstituerte det nye styret seg og valgte leder og nestleder.

Håkon Kristian Delbeck, Elkem Silicon Materials – leder (gjenvalgt for 2 år i 2020)
Berit Helgesen, Asker Kommune – nestleder (gjenvalgt for 2 år i 2020)
Ingjerd Elise Aaraas, Aaraas AS (gjenvalgt for 2 år i 2020)
Anders Hauge Johansen, Norske Skog Saugbrugs (gjenvalgt for 2 år i 2020)
John Marius Lynne, Eidsiva Nett (2019)
Anders Holst – Yara Norge AS, Yara Porsgrunn (2019)
Kristin L. Jordhøy (ansattrepr) (gjenvalgt for 2 år i 2020)
Hans Even Helgerud (ansattrepr) (2019)

Varamedlemmer: (valgt for ett år)
Trygve Mellvang Tomren-Berg, Norsk Fjernvarme (gjenvalgt)

Lise Rikstad (vara for ansattrepr. Kristin L. Jordhøy - valgt for 2 år i 2020)
Marit Vadseth (vara for ansattrepr. Hans Even Helgerud, valg for 2 år i 2019)

Valgkomité: (valgt for ett år)
Øyvind Nilsen, Fortum Oslo Varme AS, leder
Hans Borchsenius, Norsk Energi
Ronny Valjord, Norsk Energi

2020 Nytt styre 110620

Bildet viser Styret i Norsk Energi fra 11.06.20:
1. rad: Håkon Kristian Delbeck
(styreleder), Berit Helgesen (nestleder), Ingjerd Elise Aaraas, Anders Hauge Johansen
2. rad: John Marius Lynne, Anders Holst, Kristin L. Jordhøy, Hans Even Helgerud
3. rad: Varamedlemmer: Trygve Mellvang Tomren-Berg
, Lise Rikstad, Marit Vadseth.

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.