Ny varmesentral på Forus i Stavanger

mandag, 05 oktober 2015.

Spisslastsentralen til Lyse Neo har sykkelvei på taket og oppvarmede benker i det omkringliggende parkanlegget. Norsk Energi har ivaretatt mange funksjoner i prosjektet, blant annet prosjektering av prosess og røranlegg, ansvarlig for sikkerhetsvurderinger, konsesjonssøknad og utslippsberegninger.

Lyse Neos nye varmesentral, Forus Nord Energisentral, er basert på naturgass og vil kun være i bruk som spiss og reservelast. Grunnlasten i fjernvarmenettet i området er basert på energigjenvinning fra avfall fra Forus Energigjenvinning.

Anlegget er på 60 MW, tilrettelagt for 4 x 15 MW gasskjeler hvorav kun 2 er installert per i dag. Det er også tilrettelagt for 1 x 15 MW elektrodekjel. 

For to og et halvt år siden ble planen lagt om å være ferdig 1. september 2015. Det viste seg at den opprinnelige fremdriftsplanen ble overholdt, og anlegget er nå overlevert til Lyse Neo.

- Anlegget testes nå slik at det er klart til fyringssesongen, og så blir det prøvedrift i fyringssesongen for å avdekke eventuelle mangler i anlegget. I september gjennomførte vi en uke med opplæring av driftspersonalet til Lyse Neo slik at de ble kjent med alle deler av anlegget. Under opplæringen var de sentrale leverandørene til stede, i tillegg til fagfolk fra Norsk Energi, forteller Norsk Energis prosjektleder Sven Danielsen.

Norsk Energi har bidratt i prosjektet
Sven DanielsenSven Danielsen har vært Norsk Energi sin prosjektleder i prosjektet med den nye energistralen.- Norsk Energi har utført mange ulike oppgaver og totalt har ti personer vært involvert. Vi har prosjektert prosessanlegget, foretatt prosessberegninger, detaljprosjektering av røranlegget og hatt ansvaret for å etablere en 3D-modell, i tillegg til at vi har utført spredningsberegninger for å dimensjonere størrelsen på skorsteinen. Videre har vi hatt ansvaret for sikkerheten til anlegget med utarbeidelse av ROS-analyse og eksplosjonsverndokumenter. Norsk Energi har også bidratt med søknaden til NVE om å få konsesjon for anlegget, samt med utslippssøknaden til Miljødirektoratet. Virkemåte og spesifikasjon av anleggets styresystem er også laget av Norsk Energi. Vi har også fulgt opp våre prosjekterte løsninger i byggeperioden, sier Sven.

Hva har vært de største utfordringene?
- Sikkerheten til anlegget har vært i høyt prioritert, blant annet fordi sentralen ligger i en naturpark. Sikkerhetsnivået er høyere enn det som skal til for å tilfredsstille ordinære myndighetskrav til et slikt anlegg.

I tillegg til de høye sikkerhetskravene, er det ofte i slike prosjekter utfordringer knyttet til løft av stort utstyr. Vi har en 49 meter høy skorstein her som er montert i åtte seksjoner til sammen. Selve montasjen av skorsteinen og løft av de tunge modulene inn i sentralen var en utfordring.

Det kom en kraftig vind med opp mot 25 sekundmeter i kastene da skorsteinen skulle monteres den 9. desember i fjor. Vi måtte vente litt på været, men den danske leverandøren lyktes med montasjen, sterk vind til tross.

Mere jobb for Lyse Neo
Norsk Energi har også fått i oppdrag å bistå med oppgradering av styresystemet på Lyse Neo sitt anlegg på Bærheim. Der har Lyse en energisentral som utnytter varmen fra avfallsforbrenningsanlegget. Det skal innføres et kjelvelgersystem som automatisk kobler inn og ut varmekilder i den prioriteringen operatøren selv måtte ønske. Bærheim varmesentral skal da kunne samkjøres med nye Forus Nord Energisentral.

Norsk Energi er også engasjert for å gjøre nettsimuleringer av eksisterende nett og et mulig fremtidig sammenbygget nett. Lyse Neo har i tillegg til fjernvarmenettet på Forus også egne nett i Stavanger og på Sandnes. Lyse vurderer på lengre sikt å knytte disse nettene sammen. Dette vil blant annet gi en høyere utnyttelse av avfallsforbrenningsanlegget på Bærheim.

- Lyse Neo har store planer for fjernvarmen i Stavanger området – Norsk Energi håper at vi kan bidra også i fremtidige prosjekter, sier Sven Danielsen. 

Kontakt: Sven Danielsen

Mer informasjon om prosjektet i Tidsskriftet Norsk Energi nr 3 2015.

Av: Sissel Graver

Pipen er det eneste synlige tegnet på at siddiser nå har fått en ny varmesentral som skal sikre dem varme. Lyse Neos nye varmesentral - Forus Nord varmesentral - glir fint inn i terrenget. Siddisene har nå fått en ny varmesentral - Forus Nord Energisentral, med sykkelvei på taket og oppvarmede benker i det omkringliggende parkanlegget.

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.