Norsk Energi på Fjernvarmedagene Urban Energi

torsdag, 14 november 2019.

Fjernvarmedagene Urban Energi ble avholdt 15. - 16. oktober på Fornebu med over 200 deltakere. Norsk Energi var tilstede og holdt tre ulike foredrag.

Årets utgave av konferansen var den mest besøkte noensinne med over 200 deltagere. Klima- og Miljøminister Ola Elvestuen kastet glans over arrangementet og vi hørte spennende foredrag fra blant annet Kvitebjørn Varme om planlagt sesonglagring med avfallsvarme. Lyse Neo holdt et interessant innlegg om frikjøleprosjektet i Sandnes og Fortum Oslo Varme fortalte om sin strategi for å levere kjøling i Oslo. Norsk Energi var tilstede og holdt tre ulike foredrag som du kan lese mer om nedenfor.

Kjøling og gjenvinning av varme - SNØ
Johan Grinrød fortalte om den nye skihallen som er under etablering på Lørenskog. Norsk Energi er engasjert av Akershus Energi Varme for å bistå med prosjektering av den termiske energiløsningen. Kjølekonseptet for snøproduksjon er utviklet fra å dumpe overskuddsvarme over tak, til å energi gjenvinne og levere varmen til Fjernvarmenettet til AEV i Lørenskog. Johan holdt et spennende innlegg om den tekniske løsningen og hvordan man har fått til effektiv energigjenvinning. Innlegget kan ses og høres i denne filmen.
Skihallen åpner i januar 2020 og du finner mer informasjon på https://snooslo.no/

Johan Grinrød med innlegg om ny skihall på Lørenskog - SNØ. Foto: Norsk EnergiJohan Grinrød med innlegg om ny skihall på Lørenskog - SNØ.
Foto: Norsk Energi


Tema lagring:
Akkumulatortank Heimdal fra Sven 20180108 200x
Smart drift med akkumulatortank
Sven Danielsen holdt innlegg om den etablerte akkumulatortanken på Heimdal. Tanken er på nærmere 5000 m3 og kan lagre over 200 MWh varme.

Norsk Energi ble engasjert av Statkraft Varme for prosjektering og byggopp-følging av akkumulatoren i 2016.

Energiutnyttelsen fra avfall er økt mer enn det som var estimert på forhånd. I tillegg gir den flere driftsmessige fordeler som blant annet stabil trykkholdning og sømløs utladning fra akkumulatoren ved utfall av avfallskjelene.

 

Krav om individuell måling. Hva er
Marie Haugen 200xmulig?
Marie Haugen presenterte en ny rapport om individuell måling av varme, som Norsk Energi har skrevet på oppdrag for NVE. Bakgrunnen er at Norge skal implementere EUs Energieffektiviseringsdirektiv, og direktivet har krav om måling av varmebruk i den enkelte bolig.

I innlegget fortalte Marie litt om dagens målerløsninger, fordelene med individuell måling, men også utfordringene med dagens løsninger. Etter innlegget ble utstillerne fra målermarkedet invitert opp på scenen til samtale om temaet.

Rapporten kan leses her.

Les gjerne saken "Ny rapport om individuell måling av termisk energi".

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.