Rammeavtale med Aker Carbon Capture

tirsdag, 07 september 2021.

Norsk Energi har inngått en rammeavtale med Aker Carbon Capture på studier innen CO2-fangst. I rammeavtalen vil Norsk Energi tilby spisskompetanse på termisk energiproduksjon og energiutnyttelse for bedre energieffektivitet i anleggene.  

I juni signerte partene på en rammeavtale hvor målsetningen er å få til gode, effektive og robuste energiløsninger for CO2-fangstanlegget. Inn i rammeavtalen tar Norsk Energi med seg 105 års erfaring med energieffektivisering av industriprosesser. Optimal energiutnyttelse og energiproduksjon vil være sentralt i vårt arbeid med utredninger og studier under rammeavtalen.

De første avropene i rammeavtalen er allerede signert og vi ser frem til å jobbe med Aker Carbon Capture i tiden fremover med flere spennende prosjekter.

Rammeavtalen er et resultat av et langt og godt samarbeid mellom Aker Carbon Capture (tidligere Aker Solutions) og Norsk Energi gjennom CO2-fangststudier ved Norcem Brevik. I realiseringsprosjektet ved Norcem Brevik deltar Norsk Energi som underleverandør i Aker Carbon Captures EPC kontrakt på leveranse av et fullskala CO2-fangstanlegg. Norsk Energis ansvarsområde i EPC-kontrakten er detaljprosjektering av dampsystemet som skal forsyne fangstanlegget med nødvendig varme. Store deler av denne varmen hentes fra spillvarmekilder internt i sementprosessen og baserer seg på et innovativt og nytt kjeldesign, og er en sentral bit å få til et kostnadseffektivt anlegg i Brevik.

Kontakt: Paul Ystad

shutterstock 258928619 CO2 450x. Foto: frentaFoto: Shutterstock v/ frenta

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.