Norsk Energis håndtering av corona-viruset

fredag, 20 mars 2020.

Norsk Energis virksomhet går nesten som normalt i disse Corona-tider, men i hovedsak fra hjemmekontor.

Vi følger myndighetenes krav, anbefalinger og retninglisnjer for å begrense spredningen av Coronaviruset.

Begrenser møter og øker bruk av hjemmekontor
Vi kommer i tiden fremover til å begrense fysiske møter til et minimum, og øke bruken av hjemmekontor betraktelig. Det betyr at alle møter som kan gjennomføres digitalt via Skype, Teams eller andre alternative kanaler, vil bli gjennomført slik.

Reiserestriksjoner
Vi setter begrensninger for medarbeidere knyttet til både reiser, møter og annen drift for å redusere smitterisikoen mest mulig.
Tross endrede rutiner og økt grad av hjemmekontor, skal vil strekke oss langt for å være tilgjengelige og løse oppdragene på en god og effektiv måte.

Vi vil løpende ta kontakt med våre kunder for å finne ut hvordan vi best løser oppdragene i den krevende situasjonen vi står i.

Kursvirksomheten
Vi har avlyst gasskurset "Drift av anleggstype 2" og kjeloperatør-/kjelpasserkurs til og med april. Disse kursene er flyttet til høsten. Alle berørte deltakere har blitt/vil bli kontaktet. Vi jobber med å få på plass digitale løsninger.

Årsmøte og Generalforsamling
Datoen for dette er torsdag 11. juni 2020. Det er usikkert om dette kan avholdes som planlagt med seminarer og båttur. Endelig beslutning blir tatt i løpet av april. 

corona 4930541. Bildet er tatt av Vektor Kunst fra PixabayIllustrasjonsbildet av Corona er Vektor Kunst fra Pixabay.

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.