Norsk Energi på COMSOL Day 2019

onsdag, 06 november 2019.

Onsdag 23. oktober var Norsk Energi tilstede på COMSOL Day i Oslo for å presentere bruksområder og prosjekter hvor simuleringsverktøyet COMSOL Multiphysics har vært benyttet. Presentasjonen, som ble holdt av vår rådgiver Christoffer Meek, ble godt mottatt av publikum.

Presentasjonen tok for seg flere aktuelle problemstillinger hvor CFD-simuleringer har gitt verdifull informasjon ifm. design og prosjektering av prosessanlegg. I presentasjonen ble det lagt særlig fokus på en omfattende CFD-simulering som Norsk Energi har gjort av Quantafuel sine pyrolysereaktorer. Hensikten med simuleringen var å bestemme nødvendig injeksjonsmengde av nitrogen for å sikre en inert og sikker indre atmosfære.

Flere andre bruksområder ble presentert - blant annet optimalisering av strømningsprofil og strømningsfordeling i gasskanaler, samt optimalisering av kjeldesign for avgasskjeler.

Kontakt: Christoffer Meek

Les gjerne saken "Simulering for optimalisering av prosessutstyr" der Christoffer blant annet sier at ved design av prosessutstyr er det viktig å finne ut hvordan utstyret vil oppføre seg under ulike driftsforhold og gir også noen eksempler på referanseprosjekter.

Christoffer Meek i aksjon under COMOSOL Day. Foto: Tor Olav EikremChristoffer Meek i aksjon under COMOSOL Day. Foto: Tor Olav Eikrem

 

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.