Kunnskapsportal for energiledelse i SMB

fredag, 15 mai 2020.

Norsk Energi skal bidra med faglig innhold til Enovas nye digitale kunnskapsportal for energiledelse. Målgruppen er små- og mellomstore bedrifter innenfor transport, bygg og industri. Kunnskapsportalen skal lanseres i løpet av 2020, og vil utvikles over tid med innhold tilpasset ulike bransjer.

Formålet med kunnskapsportalen, er å motivere og hjelpe små- og mellomstore bedrifter til å innføre forenklet energiledelse, kartlegge og gjennomføre lønnsomme tiltak som effektiviserer energibruk, reduserer CO2-utslipp og tar ned effekttopper.

Målgruppen vil primært være bedrifter med ikke-kvotepliktige utslipp, som er omfattet av Klimakur 2030. I første omgang vil det fokuseres på følgende sektorer og bransjegrupper; gartnerier, vaskerier, trelast, mekanisk industri, fiskeoppdrett, bryggerier, næringsbygg og landtransport.

Ta gjerne en titt innom Enova kunnskapsportal der fase 1 ble åpnet i slutten av august. 

Kontakt: Hans Even Helgerud

(Saken er oppdatert per 2. september 2020)

Energiledelse portal mai 2020Illustrasjonsfoto: Norsk Energi og Pixabay.

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.