Hunton Fiber AS er sertifisert innen energiledelse

fredag, 31 oktober 2014.

Norsk Energi har vært rådgiver for Hunton Fiber AS i deres prosjekt med å etablere energiledelsessystem og bli sertifisert iht. ISO-standarden for energiledelse.

Hunton-thumbHunton Fiber AS ligger sentralt plassert ved Hunnselva i Gjøvik og er en tradisjonsrik bedrift med røtter helt tilbake til 1889. Det produseres store mengder porøse trefiberplater til både Norsk og internasjonalt marked.

Hunton Fiber startet i 2013 et prosjekt for å etablere energiledelse i henhold til den relativt nye standarden for Energiledelsessystemer, NS-EN ISO 50001. Hunton har jobbet med enøk og gjennomført ulike tiltak for å redusere energiforbruket siden slutten på 1980-tallet. Dette arbeidet har gjennom årene redusert energiforbruket med mange GWh, men ønsket om å bli enda bedre, sammen med et krav fra NVE, gjorde at de valgte å satse på å etablere energiledelse i henhold til standarden og gå for sertifisering av systemet. Energiledelsessystemet ble sertifisert av DNV-GL sommeren 2014.

Samarbeid med NE Gjøvik
Norsk Energis avdelingskontor på Gjøvik har bistått Hunton Fiber med å utrede og gjennomføre enøk-tiltak siden starten av enøk-arbeidene på slutten av 1980-tallet. Solid innsikt i Hunton sin produksjonsprosess og etter hvert en lang referanseliste på prosjekter med etablering av energiledelse hos andre industribedrifter gjorde at Hunton Fiber valgte Norsk Energis Gjøvikavdeling som rådgiver i prosjektet med å etablere energiledelsessystemet.

Utbytte av sertifisering kontra bare system
Hunton Fiber valgte å gå hele veien frem til sertifiseringen med sitt system, noe av motivasjonen lå i det eksterne kravet fra NVE1) og noe av motivasjonen var skapt internt. Det var hele tiden fokus fra ledelsen på at dette var en valgfri sertifisering og en prosess som Hunton Fiber selv har valgt å sette i gang. Det ligger mye penger i å arbeide med energireduksjoner og selv om Hunton Fiber gjennom mange år har spart mye energi så de fortsatt mulighetene for å oppnå enda større besparelser ved å jobbe mer systematisk.

Ved å sertifisere seg legger man litt ekstra press på seg selv til å etterleve de rutiner og gode intensjoner man igangsetter. Dette kan for eksempel sees i arbeidene med energioppfølgingssystemet. Det har tidligere vært fokus på å fremskaffe spesifikke nøkkeltall på viktige prosessparametere, men det er bare et mindre utvalg av de ansatte som har vært med i å følge utvikling og variasjoner i energitallene. Gjennom prosjektet er det etablert rutiner for å gjennomgå og begrunne variasjoner i energiforbruket i morgenmøter, sammen med dem som drifter det energikrevende utstyret. Ved å sammen diskutere hva som påvirker energiforbruket kan man finne de mest optimale driftsmønstrene og bygge en felles kompetanse på å drifte utstyret på en energieffektiv måte. Bare denne fokuseringen på variasjonene i energiforbruket som prosjektet har satt på dagsorden har resultert i mange sparte kilowattimer.

1) Hunton Fiber har frivillig inngått avtale med NVEs PFE-program som gir treforedlingsindustrien fritak for redusert sats av el-avgift til prosessformål mot at bedriften blir sertifisert i henhold til standard for energiledelse og i tillegg gjennomfører de mest lønnsomme el-sparetiltak.

Skrevet av: Hans Magnus Myklestad

Energiledelsesgruppa ved Hunton Fiber AS samlet foran tørka som er en betydelig energiforbruker ved Hunton. Fra Venstre: Hans Magnus Myklestad (Norsk Energi) Jørn Martinsen , Hilde Mathisen, Per Vinger, Runar Jakobsen, Oddbjørn Ulland (Norsk Energi), Lars Børje Gustavsson, Eivind Alfstad, Tom Wasenden.Energiledelsesgruppa ved Hunton Fiber AS samlet foran tørka som er en betydelig energiforbruker ved Hunton. Fra Venstre: Hans Magnus Myklestad (Norsk Energi) Jørn Martinsen , Hilde Mathisen, Per Vinger, Runar Jakobsen, Oddbjørn Ulland (Norsk Energi), Lars Børje Gustavsson, Eivind Alfstad, Tom Wasenden.

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.