Fjernvarmen slår ring om Orkanger

mandag, 10 februar 2020.

Orkland Energi Varme utvider sitt fjernvarmeanlegg i Orkanger, og øker mengden gjenvunnet varme fra Elkem Thamshavn. Norsk Energi er engasjert som prosjekterende i prosjektet som nå sørger for en ringledning rundt Orkanger sentrum.

En ringledning gir en bedre leveringssikkerhet til fjernvarmekundene, og tilgjengeliggjør fjernvarme for nye områder. Bygg som allerede har energifleksible varmeanlegg, kan enkelt gå over til å benytte fjernvarme. Industribedriften Norsk Kylling har allerede inngått avtaler med fjernvarmeselskapet, og skal ifra 2021 levere kylling produsert ved hjelp av fjernvarme, gjenvunnet varme fra smelteverket. Norsk Energi er stolt bidragsyter til klimavennlig områdeutvikling i Orkanger.

Lang industrihistorie
Orkanger kjennetegnes ved elven Orkla som svinger seg gjennom byen og munner ut i Orkdalsfjorden. Med sine vide elvebredder er Orkla en estetisk vakker del av bybildet, men den bidrar til langt mer enn å pryde omgivelsene. På sin lange ferd fra Store Orkelsjøen passerer elven hele fem kraftstasjoner, og ender tilslutt sin ferd i Orkdalsfjorden. Fjorden som knytter Orkanger til Trondheimsfjorden, kyst-Norge og Atlanteren.

Det er akkurat denne topografien, med sitt mangfold av naturressurser, som på sin tid lokket smelteverkene til å etablere seg innerst i de norske fjordtarmene. Så også her i Orkdal. Siden den gang har Orkdalingene klart å lokke til seg langt mer enn et smelteverk, i dag er det stor aktivitet knyttet til mekanisk industri og havnevirksomhet i området.

Ny industri trenger elektrisitet, damp og varmtvann
Det siste tilskuddet til Industriparken i Orkanger er den nye næringsmiddelfabrikken til Norsk kylling. Hvis det i fremtiden bygges flere fabrikker på Grønøra Vest vil dette gi flere synergieffekter, blant annet ved at fabrikkene kan ta fordel av én felles energisentral. Fabrikkene har behov for energi både i form av elektrisitet, damp og varmtvann. Næringsmiddelfabrikker har strenge krav til renhold og hygiene, som resulterer i et stort forbruk av varmt tappevann, varme til tørkeprosesser og oppvarming av bygningsmassene.

Elkem Thamshavn er en pioner i utnyttelse av spillvarme
På andre siden av byen finner vi smelteverket Elkem Thamshavn. Helt siden 1982 har verket utnyttet spillvarme fra ovnsgassene til elektrisitetsproduksjon, og på den tiden var de faktisk verdens første silisiumverk som bygde et gjenvinningskraftverk. 30 % av spillvarmen gjenvinnes som elektrisitet, men termodynamikken setter grenser for ytterligere elektrisitetsproduksjon. Helt siden 1982 har verket derfor også arbeidet systematisk med å øke energigjenvinningen ytterligere ved å se på ulike muligheter for å levere varme til lokalsamfunnet. Dette fikk Elkem Thamshavn Norsk Energis EMIL-pris i 2009.

Fjernvarmeanlegg sørger i dag for å flytte varmen fra ovnene på Elkem til blant annet sykehuset og andre kommunale og private boliger i Orkanger sentrum. Nå skal fjernvarmeanlegget utvides. For at fjernvarmen skal nå frem til de nye industrikundene har Norsk Energi prosjektert en tre kilometer lang rørtrasé på kryss av byen. Traséen passerer via to broer, krysse veier, rundkjøring og eksisterende infrastruktur i bakken på sin ferd til Grønøra vest.

LPG som spisslast utgjør bare 2 prosent
I enkelte, korte perioder, er det vedlikeholdsstans av smelteovnen på Elkem. I disse periodene produserer fjernvarmeselskapet varme ved hjelp av gasskjeler som per i dag driftes på LPG, flytende propangass. I 2019 utgjorde forbruket av LPG beskjedne 2 % av det totalet forbruket, mens gjenvunnet varme tilsvarte hele 98 %.

Målet til Orkland Energi Varme er i første omgang å øke mengden gjenvunnet varme fra smelteverket. Den naturlige veien videre vil være å jobbe mot et fjernvarmeanlegg som til enhver tid leverer klimavennlig varme, selv når smelteovnene er nede for vedlikeholdsarbeid.

Norsk Energi har bidratt til at fjernvarmeanlegget i Orkanger er et godt utviklet anlegg, som kan tilby gjenvunnet varme på en energieffektiv måte. I en tid med fokus på miljøbevissthet legger fjernvarmeanlegget til rette for at kommunen, næringsdrivende og privatpersoner enkelt kan ta et klimavennlig valg.

Artikkelen er skrevet av Lise Rikstad, som er Norsk Energi sin prosjektleder. Kontakt henne gjerne for mer informasjon.

 På kartet markerer grønn strek konsesjonsområdet, mens rød strek markerer fjernvarmetrasé.
På kartet markerer grønn strek konsesjonsområdet, mens rød strek markerer fjernvarmetrasé.

 

 

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.