Enova-pris til Hans Even Helgerud

onsdag, 30 januar 2019.

Hans Even Helgerud, i Norsk Energi, ER historien om introduksjon av energiledelse i Norge, mener Enova. I går var han en av to energijegere som ble tildelt årets Enova-pris. 

Enovaprisen deles ut under den årlige Enovakonferansen i Trondheim. Prisen gikk i år til Hans Even Helgerud (Norsk Energi) og Alf-Tore Haug (Elkem ASA). Den tildeles personer som bidrar til at ny energi- og klimateknologi blir utviklet eller tatt i bruk. Prisvinnerne har utmerket seg ved å være pådrivere i sin bransje for omstillingen til lavutslippssamfunnet. De har inspirert sine omgivelser, delt kunnskap og bidratt til livskraftig forandring.

Drivkraft i energiledelse
"Prisvinner Hans Even Helgerud hos Norsk Energi har i over et kvart hundre år jobbet for å redusere energibehovet i norske bedrifter. Han har også vært med å utvikle norske og internasjonale standarder og deltatt i flere internasjonale nettverk der energieffektivisering, ofte i små og mellomstore bedrifter, har stått i fokus. Han har vært aktiv i utviklingen av den første Norsk Standard i Energiledelse og senere til utvikling av ISO50001 og dens introduksjon i Norge", skriver juryen. "Andre standarder har fulgt på og både standardiseringsarbeidet og nettverksarbeidet har bidratt å bygge norsk kompetanse som vil styrke arbeidet med tilpassing av EUs energieffektivitetsdirektiv til norske forhold."

– Hans Even har aktivt bidratt til å framsnakke og utvikle feltet. Han har selv og sammen med kolleger bidratt til etablering og gjennomføring av mange gode prosjekter innen energiledelse i norsk næringsliv. Han har også vært en aktiv formidler av energiledelseskompetanse på flere arenaer. Energiledelse er et viktig verktøy i omstillingen til lavutslippssamfunnet, sier markedssjef Anna Barnwell i Enova, som hadde gleden av å dele ut prisen.

– Dette var en veldig hyggelig overraskelse. Energiledelse har på mange måter vært babyen min. Det er mange andre som har deltatt for å få energiledelse inn i bedriftene, og jeg vil dele prisen med alle dem. Jobben starter med å redusere energibehovet, sa en glad prisvinner etter utdelingen.

Norsk Energi gratulerer Hans Even med prisen!

Les hele pressemeldingen fra Enova.

Les gjerne mer om energiledelse og et tidligere intervju med energilederen Hans Even Helgerud.
Bli gjerne med på våre kurs i energiledelse der Hans Even er en av foreleserne.

Kontakt: Hans Even Helgerud

FORTJENT HEDER: Fra v. til h.: Prisutdeler Anna Barnwell fra Enova,, Hans Even Helgerud (Norsk Energi) og adm.dir. i Enova, Nils Kristian Nakstad (foto: Enova/Berre)FORTJENT HEDER: Fra v. til h.: Prisutdeler Anna Barnwell fra Enova, Hans Even Helgerud (Norsk Energi) og adm.dir. i Enova, Nils Kristian Nakstad (foto: Enova/Berre)

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.