Utfasing av oljefyr

Det er varslet nasjonalt forbud mot bruk av fossil olje og parafin til oppvarming fra 2020. Dette vil påvirke en rekke bolig- og næringsbygg som i dag får oppvarming fra fossile brensler.

Norsk Energi har lang erfaring med omlegging av oppvarmingssystem fra olje til fornybare varmekilder, og kan bidra med gjennomgang av aktuelle oppvarmingsalternativer. I samarbeid med kunden finner vi fram til mest hensiktsmessig teknisk og økonomisk løsning i hvert enkelt tilfelle.

For å stimulere til en raskere utfasing av oljefyr er det etablert en nasjonal tilskuddsordning gjennom Enova, samt en rekke lokale støtteordninger. Ved å bytte ut oljefyren i dag kan man oppnå vesentlige støttebeløp. Vi kan bistå i hele prosessen fra A til Å: fra mulighetsstudie og støttesøknad, prosjektering, innkjøp, prosjektledelse, til igangsettelse og oppfølging.

Vi har utformet støttesøknader til Enova som har resultert i vesentlige støttebeløp for boligeier. Eksempelvis har Norsk Energi vært med på å skaffe 1 MNOK i støtte til et borettslag i Oslo for overgang til fjernvarme.                   

Aktuelle fornybare oppvarmingskilder:

  • Fjernvarme
  • Bioolje
  • Pellets
  • Varmepumpe
  • Solfanger

Relaterte saker:
Fjernvarme kutter energiforbruket med 28 prosent    
Les mer om fjernvarme 
Miljødirektoratet: Forslår forskrift om forbud mot oljefyring
Oslo kommune: Bli oljefri

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.