Energisparing i varmeanlegg og kjøleanlegg

Mange varme- og kjøleanlegg er bygget eller driftes på en måte som gir unødvendig høye utgifter. Ofte vil enkle tiltak kunne forbedre driften, og redusere byggeiers energi- og driftskostnader.

I noen varmeanlegg avgis ikke varmen der den skal. Dette gir unødvendig høy returtemperatur tilbake til varmekilden, som igjen gir unødvendig høyt varmetap. Dette er en problemstilling vi har jobbet mye med, og som vi kan finne gode løsninger for å utbedre. Å få ned returtemperaturen vil gi bedre økonomi for byggeier, i form av lavere energiutgifter.

Typiske feil/mangler som fører til uøkonomisk drift:

  • Unødvendig høy temperatur i anlegget gir varmetap
  • Overdimensjonerte kortslutninger/bypass
  • Manglende isolasjon på rør og komponenter i varme og kjøleanlegg
  • For høy returtemperatur til varmekilde
  • Dårlig varmeoverføring som følge av belegg og luft i anlegget
  • Manglende energimålere / feil i målerstruktur
  • Feil pumpedrift
  • Dårlig samspill mellom komponenter eller varmekilder i anlegget
  • Feilkoblinger

Relaterte saker 
Optimalisering av kjølesystemet i Barcode   

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.