Energiledelse ny forutsetning for støtte fra Enova

onsdag, 03 mai 2017.

Enova har endret kriteriene for tildeling av støtte for eksisterende bygg slik at virksomheter med energiledelse og/eller energisparekontrakter (EPC) blir prioritert.

Ta kontroll over energibruken ved hjelp av energiledelse.Ta kontroll over energibruken ved hjelp av energiledelse. Illustrasjonsfoto.Enova har tidligere prioritert de prosjektene som gir best energiresultat per støttekrone, men det er ikke nødvendigvis disse prosjektene som gir de varige markedsendringene. Energiledelse sikrer varige energibesparelser gjennom kontinuerlig energifokus og systematisk forbedringsarbeid. EPC gir en større forpliktelse med hensyn til energiresultater.

Søknader til Enovas program for eksisterende bygg vil fra 18. april bli rangert slik:

  1. Prosjekter som kan dokumentere at de vil gjennomføre energieffektivisering med garantert (EPC), og/eller har innført energiledelse eller skal innføre forenklet energiledelse.
  2. Søknader om oppgradering til passivhus- eller lavenergistandard med kortest gjennomføringstid.

Øvrige prosjekter prioriteres innbyrdes etter hvor mye energi de sparer eller konverterer til fornybare varmeløsninger. Ved lik relativ energibesparelse eller konvertering prioriteres søknader med kortest gjennomføringstid.
Kilde: Pressemelding fra Enova

Norsk Energi har bred erfaring med innføring av energiledelse fra mange forskjellige type virksomheter. For tiden pågår et arbeid med å innføre energiledelse hos bla Undervisningsbygg.

Undervisningsbygg er godt i gang med innføring av energiledelse. Norsk Energi har stått for Enova-søknaden og har nylig gjennomført en innledende statusanalyse. Det ble søkt gjennom Enovas program «Energiledelse i industri og anlegg» for et utvalg av Undervisningsbyggs idrettsanlegg, og bevilget støtte endte på 640 000 kr. Prosjektets varighet er et år. I denne perioden skal Norsk Energi, ved siden av å bistå med implementeringen av ledelsessystemet, jobbe med energikartlegging av anleggene og tiltaksutredninger. 

Kontakt: Hans Even Helgerud eller Marie Haugen.

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.