Energiledelse gir innovasjon og millionbesparelser

onsdag, 26 juni 2019.

Energilederforum logo 450x
Benteler Automotive Raufoss AS har realisert store energibesparelser med ny teknologi de siste årene. HMS-sjef Arne Håvar K. Grønsund ser klare fordeler med å være sertifisert i henhold til standard for energiledelse. Norsk Energi har bistått bedriften i prosessen.  

Benteler Automotive Raufoss AS er en av verdens ledende produsenter av lettvekts støtfangersystemer i aluminium med leveranser til blant annet BMW, Volvo, Land Rover og Jaguar. Høy automasjonsgrad og et sterkt fokus på kontinuerlig forbedring er viktig for at bedriften skal være konkurransedyktig i et internasjonalt marked.

Energi er en betydelig innsatsfaktor (100 GWh/år) som bedriften ønsker å ha kontroll på, og en sertifisering i henhold standard for energiledelse ISO 50001 ble derfor et naturlig valg. Norsk Energi ved Hans Magnus Myklestad og Oddbjørn Ulland har bistått med energikartlegging og utvikling av energiledelsessystemet. I desember 2018 motto bedriften beviset i form av et sertifikat fra DNV GL.

HMS-sjef Arne Håvar K. Grønsund trekker frem noen helt klare fordeler med å være sertifisert. Han beskriver at toppledelsen får et mye høyere fokus på energikostnader og forbruk når bedriften er sertifisert. En viktig del av sertifiseringen er at ansatte i hele organisasjonen skal involveres i prosessen, og dette gir alle i organisasjonen innblikk i muligheter for optimalisering av prosess eller gjennomføring av tiltak på de ulike linjene for å optimalisere energibruken. Prosessen med interne og eksterne revisjoner av energiledelsessystemet sikrer kontinuerlig høyt fokus på å redusere energiforbruket i bedriften.     

Benteler Automotive Raufoss AS har nå en god struktur og kultur for å identifisere og gjennomføre små og store lønnsomme energisparetiltak. Dette medfører også innovasjon, og bedriften er tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi. To eksempler på dette er følgende tiltak i støperiet og profilverket.       

Støperiet står for om lag halvparten av bedriftens energiforbruk, og tidligere manuell omrøring av aluminiumslegeringer er nå erstattet av magnetisk pulsrøring som gir en årlig energibesparelse på ca. 1 millioner kroner.

I profilverket har bedriften tatt i bruk en helt ny teknologi for å forvarme aluminiumsbolten med bruk av roterende permanentmagneter. Dette gir en årlig energibesparelse på 30 % eller ca. 720.000 kroner. Det er første gang dette prøves ut i fullskala. Enova har gitt økonomisk støtte til begge prosjektene.  

Kontakt: Hans Magnus Myklestad

Mer informasjon:

Enovas kundehistorie om Benteler (YouTube)

Tidsskriftet Norsk Energi nr. 1-2019 (side 20)

HMS-sjef Arne Håvar K. Grønsund med sertifikatet for energiledelse. Ny teknologi for boltoppvarming i profilverket sparer bedriften for 1 600 000 kWh (720.000 kr. pr. år).Magnetisk pulsrøring av smeltebad erstatter manuell omrøring. Energibesparelse: 2 400 000 kWh/år (1.080.000 kr. pr. år).

HMS-sjef Arne Håvar K. Grønsund med sertifikatet for energiledelse. Ny teknologi for boltoppvarming i profilverket sparer bedriften for 1 600 000 kWh (720.000 kr. pr. år).HMS-sjef Arne Håvar K. Grønsund med sertifikatet for energiledelse. Ny teknologi for boltoppvarming i profilverket sparer bedriften for 1 600 000 kWh (720.000 kr. pr. år).

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.