Energiledelse ga ny gnist hos Glencore Nikkelverk

mandag, 15 februar 2016.

Energiledelse har satt ny fart i arbeidet med energieffektivisering ved Glencore Nikkelverk i Kristiansand. Under påbygningskurset i energiledelse 10. februar hos Norsk Energi, fikk ildsjelen Kai Johansen overrakt fakkel og sertifikat som bevis på at bedriften har tatt nytt grep om energibruken og nå er sertifisert i henhold til ISO 50001.

Thomas Haug fra DNV GL (til høyre) overrekker ISO 50001-sertifikatet til Kai Johansen hos Glencore Nikkelverk.Thomas Haug fra DNV GL (til høyre) overrekker ISO 50001-sertifikatet til Kai Johansen hos Glencore Nikkelverk.Nikkelverket er en stolt del av norsk industrihistorie. Historien går tilbake til 1910 når Sam Eyde med flere etablerte Kristiansands Nikkelraffineringsverk AS. Før dette hadde allerede Norge opparbeidet seg rike tradisjoner som produsent av Nikkel. I dag er Glencore Nikkelverk det største nikkelraffineriet i den vestlige verden og har en sentral plass i Kristiansands bybilde. Med om lag 500 ansatte er Nikkelverket en av Sørlandets største industriarbeidsplasser og produserer høykvalitets nikkel, kobber og kobolt for kunder i hele verden. Nikkel er en viktig bestanddel i alt fra mobiltelefoner, brokonstruksjoner og livreddende sykehusutstyr til vindmøller, flymotorer og romfartsteknologi.

Nikkelverket har over lang tid oppnådd store energibesparelser gjennom prosessforbedringer og utnyttelse av spillvarme. Fra 2009 stoppet imidlertid den positive utviklingen, og spesifikk energibruk begynte å øke. For å styrke fokus på energieffektivisering ansatte Glencore Nikkelverk i 2013 en energileder for å innføre energiledelse, og ta et nytt grep om energibruken. Med bistand fra Norsk Energi og Enova har bedriften fått faglig og økonomisk støtte til å innføre energiledelse.  

Satsingen har så langt gitt gode resultatet og har skapt en god plattform for videre arbeid med energieffektivisering for bedriften. I første omgang ble fokus rettet mot støtteprosesser og de mest energiintensive hovedprosessene nikkel-, kobolt- og kobberelektrolyse. Flere betydelige resultater er oppnådd og målsetningen som er avtalt med Enova i forbindelse med støtte til innføring av energiledelse om å redusere energibruken til trykkluft og bygninger med mer enn 1,4 GWh per år ble godt innfridd.

Som en del av arbeidet med energiledelse og med støtte fra Enova er også flere større prosjekter blitt realisert, og noen er i ferd med å realiseres. Totalt sett er det så langt blitt investert flere titalls millioner kroner og i løpet av 2016 vil energiresultatene utgjøre over 30 GWh i årlig spart forbruk på Nikkelverket. Bedriftens store energisatsing gjelder demonstrasjon av et nytt teknologisk konsept som vil sette en helt ny verdensstandard for kobberproduksjon. Enova har gitt bedriften tilsagn om 380 millioner kroner til prosjektet som har vært igjennom en vellykket pilotfase. Det nye konseptet vil redusere energiforbruket til kobberproduksjon på Nikkelverket med 35 % og byr på store teknologioverføringsmuligheter til annen relatert industri over hele verden.

ISO 50001 (ISO-standarden i energiledelse) har fått stor utbredelse internasjonalt med over 7000 sertifiseringer, men det er foreløpig kun 25 sertifiserte bedrifter i Norge. Vi håper derfor litt ekstra oppmerksomhet omkring effekten av energiledelse og bedrifter som velger å gå hele løpet kan gi inspirasjon til andre bedrifter, sier Hans Even Helgerud i Norsk Energi.    

Kontakt: Hans Even Helgerud

Relaterte artikler:
Nytt tilbud om påbygningskurs i energiledelse

Mer informasjon om energiledelse.

Fra venstre: Marit Sandbakk (Enova SF), Kai Johansen (Glencore Nikkelverk), Thomas Haug (DNV GL) og Hans Even Helgerud (Norsk Energi)Fra venstre: Marit Sandbakk (Enova SF), Kai Johansen (Glencore Nikkelverk), Thomas Haug (DNV GL) og Hans Even Helgerud (Norsk Energi)

Hans Even Helgerud tenner gnistenHans Even Helgerud tenner gnisten

Kai Johansen har som ildsjel tatt nytt grep om energibruken og mottar her fakke av Marit Sandbakk.Kai Johansen har som ildsjel tatt nytt grep om energibruken og mottar her fakkel av Marit Sandbakk.

 

 

 

 

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.