Norsk Energi took part in OECD’s Green Growth Study on Kazakhstan

Wednesday, 20 May 2020.

Norsk Energi took part in a policy study on the adoption of BAT and reforming environmental taxes to reduce air pollution in Kazakhstan. The study was recently published by Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

OECD rapport Sergei mai 2020 0e04ea86There is significant evidence that economic growth of Kazakhstan in recent years led to significant air pollution. The Government of Kazakhstan has asked OECD to advise on reforming its system of environmental payments, so that it encourages wider adoption of best available techniques (BAT) and the Polluter-Pays-Principle (PPP). Norsk Energi’s Sergei Faschevsky took part in this work as an international expert.

Drawing from air pollution regulations and environmentally related taxes in Norway and other OECD countries, Sergei put together the most recent thinking on possible directions for reforming system of environmental payments (taxes, penalties and damages) in Kazakhstan in line with the benchmark OECD approach. Furthermore, Sergei offered some suggestions on how to promote BAT  and incorporate some elements of the EU’s Industrial Emissions Directive (IED) and Environmental Liability Directive (ELD) to reduce air pollution.

The analysis was carried out under the framework of the joint OECD-Kazakhstan project “Reform of the system of environmental payments. Analysis of compliance with the Polluter Pays Principle (PPP) in Kazakhstan”. Final study from this project was recently released:

OECD (2019), Addressing Industrial Air Pollution in Kazakhstan: Reforming Environmental Payments Policy Guidelines, OECD Green Growth Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/0e04ea86-en.

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) is an international organisation with 37 member countries that works to build better policies to stimulate economic progress and world trade.

Contact: Sergei Faschevsky

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.