Norsk Energi sitt datterselskap for kontrolltjenester, Norsk Energi Kontroll AS (NEK AS), er spesialist på kontroll av utstyr og anlegg for håndtering av farlig stoff inkl. trykkpåkjent utstyr. Norsk Energi kontroll AS utfører årlig en rekke kontrolloppdrag for fjernvarmeselskaper, næringsmiddelindustri, vaskerier, statlige og kommunale oppdragsgivere og annen industri.
Norsk Energi Kontroll har kontorer i Oslo, Bergen, Fredrikstad og Gjøvik.

Norsk Energi Kontrolls akkrediteringsmerkeSelskapet er både utpekt teknisk kontrollorgan (TKO) og akkreditert som inspeksjonsorgan type A i henhold til NS-EN 17020, og er godkjent for å utføre uavhengig ferdigkontroll og systematisk tilstandskontroll av anlegg med høy risiko:

 

  • Gassanlegg 
  • Kjelanlegg 
  • Kulde- og varmepumpeanlegg
  • Tankanlegg
  • Prosessanlegg
  • Biogass produksjonsanlegg

Området som Norsk Energi Kontroll AS er godkjent for, er beskrevet i det til enhver tid gyldige akkrediteringsbeviset utstedt av Norsk Akkreditering. Utpekningen som teknisk kontrollorgan for samsvarsvurderinger i henhold til forskrift om trykkpåkjent utstyr er beskrevet i EUs oversikt over utpekte tekniske kontrollorgan, Nando.

Kravet om uavhengig kontroll for denne type anlegg og utstyr gjelder både nytt, brukt, driftsatt, ombygd og flyttet utstyr og anlegg og er hjemlet i "Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (FOR-2009-06-08-602)".

Norsk Energi Kontroll AS tilbyr tjenester som Teknisk Kontrollorgan på utstyr som kommer inn under Forskrift om trykkpåkjent utstyr (2014/68/EU - PED) og gjør samsvarsvurdering av alt trykkpåkjent utstyr og sammenstillinger.

Ta gjerne kontakt med daglig leder i NEK - Øystein Knutsen, for et tilbud på ferdigkontroll eller systematisk tilstandskontroll, eventuelt for en avklaring av regelverk.

Kontaktpersoner:
Øystein Knutsen eller Rick Nakken   
Bergen: Tove Sigvartsen   
Fredrikstad: Trygve Hjortaas   

 

For mer informasjon se faktaarket om Norsk Energi Kontroll.

Relaterte saker: 
Norsk Energi Kontroll ute på oppdrag (13.09.2019)
Norsk Energi Kontroll med utvidet kontrollområde (11.06.2018)
Øystein Knutsen ny daglig leder i Norsk Energi Kontroll (08.11.2016)
Tilsyn av gassanlegg 

 

 

Inspeksjon av vannrørskjel. Her kontrolleres vannrørene for slitasje og korrosjon på kjelens avgasside. Foto: NEKInspeksjon av vannrørskjel. Her kontrolleres vannrørene for slitasje og korrosjon på kjelens avgasside. Foto: NEK

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.