Gasskurs: Drift av anleggstype 2

Kurset "Drift av anleggstype 2" er kurs for dem som drifter gassanlegg i industri og næringsbygg.

Norsk Energi arrangerer ikke lenger gasskurset "Drift av anleggstpe 2".

Kurset kan gjennomføres som et nettbasert kurs hos f.eks Kiwa -  Mer informasjon og ev. påmelding kan gjøres via denne lenken https://www.kiwa.com/no/no/tjenester/drift-av-anleggstype-2/

 

Myndighetene har stilt krav om at personell som skal drifte gassanlegg skal ha nødvendig kompetanse i henhold til § 7 i Forskriften om håndtering av farlig stoff. Anleggstype 2 omfatter større gassanlegg for Propan/LPG og Naturgass(LNG).

I tillegg stiller Temaveiledning om bruk av farlig stoff - Del 1, en del krav.

Gasskurset "Drift av anleggstype 2" går over 2 dager, og målgruppe for kurset er driftspersonell i industribedrifter (prosessoperatører, mekanikere, elektrikere) og driftsledere/vaktmestere i boligsameier. Anleggstype 2 omfatter større gassanlegg for Propan/LPG og Naturgass(LNG).

Kurset avsluttes med teoretisk prøve (flervalgsoppgave) der det er krav om 60 % riktig for å få bestått.
Det er forskriftsmessig krav til serviceaavtale med gassfirma på tross av bestått kurs.

Event Date Location
There are currently no events setup for registration.
SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.