Norsk Energis fagavdelinger

En nærmere beskrivelse av avdelingenes kompetanseområder er gitt under hver enkelt avdeling. 

Fjernvarme og fornybar energi
- er rådgiver innen alle ledd i fjernvarmeutbygging, varmesentraler, distribusjonsnett, kundesentraler og innen produksjon og distribusjon av fornybar termisk energi.

Energisystemer i bygg
- avdelingen har spisskompetanse på varmeanlegg og kjøleanlegg i bygg og eiendomssektoren.

Industri
- er spesialister på bruk av termisk energi i industrien,  energigjenvinning og energieffektivisering.

Kurs
Vi er landets ledende arrangør av kjeloperatør- og kjelpasserkurs. Vi arrangerer også kurs i Energiledelse.

Avdelingskontorer
Vi har avdelingskontorer i Bergen og på Gjøvik. I tillegg er vi representert i Fredrikstad, Stavanger, Arendal og Trondheim. Kontaktinformasjon.

Norsk Energi Kontroll AS
Norsk Energis selskap for kontrolltjenester fra upartisk tredjepart.

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.