Digitalt Årsmøte og Generalforsamling 11. juni

fredag, 05 juni 2020.

Generalforsamling og Årsmøte gjennomføres for første gang digitalt den 11. juni. Generalforsamlingen er kun for medlemmer, mens Årsmøtet/Webinaret er åpent for alle. Årets Emil-pris (energi- og miljøpris) vil bli delt ut under webinaret. 

Dagen starter med Generalforsamlingen kl 12.00 og sakspapirer er sendt til medlemmene.

I etterkant av Generalforsamlingen vil vi gjennomføre et Webinar fra kl 12.30 - 14.00 med spennende og dagsaktuelle temaer. Webinaret er åpent for alle - bli med via lenken nedenfor.

Temaer:

 • Potensialet for effektivisering av varme og kjøling i Norge
  NVE har nylig gjennomført en utredning om potensialet for effektivisering av varme og kjøling i Norge. Ingrid H. Magnussen fra NVE tar oss gjennom bakgrunn, hovedfunn og videre planer knyttet til effektivisering av varme og kjøling.
 • Ny pelletsfabrikk på Soknabruket
  Soknabruket AS har nyligdriftsatt en moderne pelletsfabrikk med kapsitet på 80 000 tonn/år, samt to nye flis og barkkjeler på 12 MW. Konserndirektør i Moelven Industrier Virke AS, Lars Storslett presenterer prosjektet med ny energisentral og pellets-produksjon.
 • Norsk Energi sitt røkrørkonsept for varmegjenvinning fra sementindustrien er teknologikvalifisert av DNV GL.
  Bruk av spillvarme for dampproduksjon er en vesentlig faktor i Norcems planer om å etablere et CO2-fangstanlegg på fabrikken i Brevik. Seniorrådgiver Kristin Løbach Jordhøy i Norsk Energi forteller om prosjektet.
 • Bygg fabrikken der spillvarmen er!
  Spillvarme fra Elkem Thamshavn skal dekke oppvarmingsbehovet og varmt tappevann hos Norsk Kylling sin fabrikk i Orkdal.Orkdal Fjernvarme sitt fjernvarmeanlegg gjør dette mulig. Lise Rikstad, prosjektleder i Norsk Energi, forteller om status i prosjektet.

Klikk her for å bli med på webinaret fra kl 12.30 til 14.00.
(Microsoft Teams-møte)

+47 21 40 21 55 Norway, Oslo (nummer med avgift)
Konferanse-ID: 271 339 276#

Viktige kjøreregler under webinaret:

 • Holde alltid mikrofonen på "mute"
 • Trykk på "hånden" hvis du ønsker å komme med spørsmål til innlegg
 • Slå bare på video hvis du skal si noe (eller vi ber om det)

Vi ses digitalt!

Kontakt: Jon Tveiten

Årsmøte invitasjon 450x

 

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.