Bugården varmesentral i Sandefjord

fredag, 12 juni 2015.

Norsk Energi har hatt prosjekteringsledelsen, prosjekteringskontroll og byggeoppfølging av Statkraft Varmes sitt nye prosessanlegg i Sandefjord.

Prosjektet har pågått i perioden 2013 - 2015, og ble åpnet i februar i år. Sjefskonsulent Anders Eide har vært Norsk Energi sin prosjektleder. Han syns det har vært givende å få være med å innføre fjernvarme i Sandefjord og å kunne bidra til et betydelig miljøløft i byen.

Det prosesstekniske utstyret er levert som en totalentreprise fra Hotab. Bygg og Maskin har levert grunnarbeider og bygg som en generalentreprise.

Fakta om anlegget:

  • 2x4 MW Fliskjeler – rent trevirke, skogsflis, bark, sagflis og Grot (grener og topper).
  • Røkgasskondensering for god energieffektivitet og økt miljøgevinst.
  • 2x6 MW Bio-olje og fyringsolje (spisslast og reservelast).
  • 1,2 MW El-kjel (primært sommerlast).
  • Volum flislager (inkl tipplomme) er ca 1800 m3.
  • Antall flislass tilkjørt pr. dag i vinterhalvåret er 3-5, færre i sommerhalvåret.
  • Ca. 90 % av varmeproduksjonen vil komme fra fornybar biobrensel.

Utbyggingen av fjernvarme i Sandefjord er et såkalt «greenfield» fjernvarmeprosjekt for Statkraft. Det betyr at det bygges ut fjernvarme til en plass som ikke tidligere har eller har hatt fjernvarme. Varmesentralen og fjernvarmenettet bygges ut parallelt til nye brukere, og hele anlegget driftsettes samtidig. Å innføre fjernvarme til Sandefjord by gir hele byen et betydelig miljøløft da fjernvarmen primært erstatter olje, gass og elkjeler. Varmesentralen er plassert nært boliger og en videregående skole. Det har medført at det er gjort flere tiltak for å redusere støy og trafikkbelastningen til anlegget. Videre er det lagt opp til en langt bedre rensing av røykgassene enn det som er påkrevd, blant annet renses støv helt ned < 1 mg/Nm3 ved 6 % O2. Myndighetskravet er <75 mg/Nm3 ved 6 % O2.

Kontakt: Anders Eide

Relaterte saker:
Mer informasjon om varmesentralen i bladet Norsk Energi nr 2/2015.
Statkraft Varme bygger fjernvarme i Sandefjord  

Bugård Varmesentral i Sandefjord

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.