Brakerøya varmesentral åpnet

fredag, 20 desember 2013.

Onsdag 4. desember ble Drammen Fjernvarmes varmesentral på Brakerøya offisielt åpnet.

Drammen Fjernvarmes varmestral på Brakerøya i Drammen. Foto: Drammen fjernvarmeNorsk Energi har vært ansvarlig for prosjektering, kontrahering og byggoppfølging av prosessanlegget. I sentralen er det blant annet installert:

  • Et ammoniakk varmepumpeanlegg med ytelse lik 13 MW
  • To kjeler, hver på 15 MW som kan brenne naturgass, propan, olje eller bioolje.
  • En kombinert matevannstank og ekspansjonstank som avgasser vann ved vakum.

Johan Grinrød har vært prosjektleder for Norsk Energi sine arbeider, som i perioder har involvert opptil 7 medarbeidere innenfor feltene: prosessdesign, konstruksjon, risikoanalyse, miljøforhold, utvendig fjernvarme, etc.

Drammen Fjernvarme
Fjernvarmeutbyggingen i Drammen startet i 1984 i regi av Drammen Energiverk basert på olje og el. I 1998 ble Drammen Fjernvarme stiftet som eget selskap, eid av Drammen kommune. I dag er selskapets eiere Energiselskapet Buskerud (EB) og Fortum. Fjernvarme. I 2002 ble biobrenselanlegget på Sundland idriftsatt, og i 2013 ble varmepumpesentralen på Brakerøya åpnet. Åpningen var forberedt til minste detalj. Markedsansvarlig Anders Dalheim hadde til og med fått på plass Strømsgodsets supporter-postkasse med påskriften «Ekte Varme, Ekte kjærlighet»

Verdens første
Verdens største ammoniakk varmepumpe ligger i Drammen, og blir her offisielt åpnet av byens ordfører, Tore Opdal hansen. Verdens største ammoniakk varmepumpe ligger i Drammen, og blir her offisielt åpnet av byens ordfører, Tore Opdal Hansen. Hjertet i sentralen er et varmepumpeanlegg som kan levere ca 13 MW varme ut på fjernvarmenettet med en temperatur på 90°C. Anlegget er banebrytende! Det har aldri tidligere vært bygget så store ammoniakk varmepumper som kan levere 90°C utgående vanntemperatur. Ved å velge denne teknologien har Drammen fjernvarme fått et meget effektivt varmepumpeanlegg. For hver kWh strøm til varmepumpene produseres det 3 kWh varme! I tillegg er ammoniakk miljøvennlig i forhold til andre kuldemedier da det verken bidrar til drivhuseffekten eller nedbryting av ozonlaget.

Sjøvann som varmekilde
Varmepumpene henter varme fra sjøvann på 30 meters dyp via en 850 meter lang inntaksledning. Om vinteren er temperaturen stabil på cirka 8 °C. Vannet kjøles ned i varmepumpenes fordampere og sirkulerer tilbake til Drammensfjorden. Temperaturen er da 4 °C. Varmen heves til et høyere nivå og benyttes til oppvarming av fjernvarmenettet.

Viktig for Drammen
Daglig leder i Drammen fjernvarme Jon Ivar Bakk, tar et velfortjent kakestykke ved åpning av sentralen. Foto: Drammen fjernvarmeDaglig leder i Drammen Fjernvarme Jon Ivar Bakk tar et velfortjent kakestykke ved åpning av sentralen. Foto: Drammen fjernvarme- Dette anlegget er et viktig bidrag til å utvikle Drammen til en mer bærekraftig by, og å redusere lokal forurensning og klimagassutslipp, sa ordfører Tore Opdal Hansen under åpningen. Vi slutter oss til dette: Drammen fjernvarme spiller en sentral rolle i arbeidet med å fase ut lokale oljefyrer og redusere lokal forurensning slik at Drammen blir en god by å bo i.

Gratulerer!

Kontakt:  Johan Grinrød


SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.