Årsrapport 2019

tirsdag, 26 mai 2020.

Norsk Energis årsrapport for 2019 foreligger nå. Der kan du blant annet finne Styrets årsberetning og årsregnskapet samt en presentasjon av noen av prosjektene vi har jobbet med gjennom året.

Aarsrapport 2019Norsk Energi har i mer enn 100 år jobbet for effektiv, miljøvennlig og sikker utnyttelse av energi, med hovedvekt på termisk energi.

- Fjernvarme er et mer moderne energisystem enn mange tror. Uten dette systemet hadde man ikke klart å utnytte overskuddsvarmen fra restavfall som forbrennes, spillvarme fra industrien eller utnytte varme fra sjø og grunn til nyttige oppvarmingsformål, skriver Jon Tveiten, adm.dir. i Norsk Energi. Les gjerne hans lederartikkel for mer informasjon.

 I tillegg kan du lese om følgende:

  • Etablering av energilederforum
  • CO2-fangstanlegget ved Norcem Brevik som er basert på utnyttelse av spillvarme fra sementovnen.
  • Akkumuleringstanker i fjernvarmesystemer blir vanligere – Statkraft Varmes akkumulatortank.
  • Energiledelse hos Hias IKS
  • Mer fjernvarme i Orkanger
  • Kjøling basert på kaldt sjøvann i Sandnes
  • 270 GWh el fra varme avgasser i Salten
  • Om rapporten Individuell måling av termisk energi

Årsrapporten kan pdf lastes ned her eller via bildet til høyre.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om noen av sakene kan du ta kontakt med Jon Tveiten.

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.