Årets siste utgave av bladet Norsk Energi

mandag, 02 desember 2019.

Bladet Norsk Energi nr 4 – 2019 foreligger nå. I dette nummer kan du lese om fjernvarmeutbyggingen i Bergen, der Norsk Energis Bergenskontor er tungt involvert.

Norsk Energi 4 2019 175x247Du kan også lese om en banebrytende ny teknologi for energigjenvinning fra sementovner, som Norsk Energi har utviklet i forbindelse med planene om et fullskala CO2-fangstanlegg hos Norcem Brevik. Varmegjenvinningsteknologien, som er basert på bruk av røykrørkjeler, er imidlertid anvendelig ikke bare for CO2-fangst, men også for utnyttelse av spillvarme fra sementovner til andre formål. Potensialet for denne teknologien globalt er derfor meget stort.

Videre kan du lese et intervju med direktør Bjørn K. Haugland i Næringslivets klimaledere om næringslivets rolle i det grønne skiftet.

pdf Bladet kan du lese her .

Kontakt: Hans Borchsenius

Mer informasjon om bladet Norsk Energi og tidligere utgaver.

 

SAMTYKKE TIL Å MOTTA NYHETSBREV FRA NORSK ENERGI  

Jeg samtykker til at Norsk Energi (Behandlingsansvarlig) lager og bruker mine personopplysninger for å sende meg nyhetsbrev og informasjon på epost om termisk energi, kurs og sertifisering samt aktiviteter som Norsk Energi tilbyr og er opptatt av. Personopplysningene som vil bli behandlet for dette formålet omfatter navn og epostadresse. Se www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke til å motta nyhetsbrev og informasjon fra Norsk Energi tilbake. Den enkleste måten jeg kan gjøre dette på, er å melde meg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Jeg kan også trekke mitt samtykke ved å ta skriftlig kontakt med Norsk Energi.  

Jeg er klar over at jeg kan finne mer informasjon Norsk Energi sin behandling av mine personopplysninger og mine rettigheter som registrert etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) i personvernerklæringen til Norsk Energi som er tilgjengelig her: www.energi.no/personvern.

Jeg er informert om at Norsk Energi bruker leverandøren Mail Chimp for utsendelse av nyhetsbrev.